Now showing items 1-1 of 1

  • Využití tepla z odpadní vody. 

    Tlašek, Miroslav
    Bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou se zpětným získáním tepla z odpadní vody a energetickou náročností čistíren odpadních vod. Současné technologie umožňují získat zpět teplo, které bylo vloženo do ohřevu ...