Now showing items 1-1 of 1

  • Přístavba FA Lublaň 

    Tomková, Iva
    Stará budova fakulty architektury v Lublani má na zadní jižní straně po obou stranách schodiště nevyhovující prostory. Tyto dvě části byli přistavěny v pozdější době - v druhé polovině 20. století. Do výšky staré budovy, ...