Now showing items 1-1 of 1

  • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

    Vacek, Jan
    Bakalářská práce obsahuje návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě. Teoretická část řeší využívání dešťových vod v objektu jako vody provozní. Výpočtová část a projekt pak obsahují návrh dešťové ...