Now showing items 1-9 of 9

 • Bytový dům - zdravotně technické instalace 

  Dědic, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi v bytovém domě. Teoretická část je zaměřena na technologii výroby KG potrubí. Výpočtová část a projekt obsahují návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a ...
 • Modernizace zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě 

  Honzírek, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá modernizací zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě. Teoretická část se věnuje jednotlivým způsobům přípravy teplé vody v bytových domech a metodám návrhu zásobníkového ...
 • Stavba pro bydlení - zdravotně technické a plynovodní instalace 

  Maceček, Roman
  Bakalářská práce se zabývá třípodlažním bytovým domem v Jemnici. Výpočtová část a projekt se zabývají návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací. Teoretická část pojednává o problematice hluku ve vnitřní kanalizaci.
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v administrativní budově 

  Cigánková, Kristýna
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdravotně technických instalací. Teoretická část řeší téma ohřevu teplé vody, zejména v administrativních budovách. Výpočtová a projektová část ukazuje konkrétní navrhované ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Kinc, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických instalací a plynovodních instalací. Teoretická část obsahuje informace o dimenzování vnitřního vodovodu. Výpočtová část a projekt obsahuje návrh splaškové a dešťové ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Vacek, Jan
  Bakalářská práce obsahuje návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě. Teoretická část řeší využívání dešťových vod v objektu jako vody provozní. Výpočtová část a projekt pak obsahují návrh dešťové ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě s administrativními prostory 

  Šťastný, Radek
  Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi. V teoretické části se zabývá trubními materiály a její historií. Výpočtová část práce obsahuje návrh vnitřního vodovodu, kanalizace, plynovodu a ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace ve společenském domě 

  Matějková, Lucie
  Bakalářská práce obsahuje části teorie, výpočtu a projektu. Theorie se zabývá znečištěním opadních vod tuky a oleji a jejich separací. Výpočtová část řeší návrh vnitřního vodovodu, plynovodu a kanalizace. Projekt obsahuje ...
 • Zdravotně technické instalace hygienických zařízení v průmyslu 

  Kaplan, Jakub
  Cílem mé bakalářské práce je návrh zdravotně technické instalace hygienických zařízení v průmyslu. V teoretické části se zabývám spotřebou vody zejména její úsporou při instalaci vhodně zvolené armatury, respektive jejich ...