Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv oxidů těžkých kovů na vlastnosti cementových past 

    Kašpárková, Kateřina
    Bakalářská práce je zaměřena na studium vlivu zvýšeného obsahu těžkých kovů při výrobě cementu na vlastnosti získaného cementu a na vliv přídavku oxidů těžkých kovů při výrobě cementových past. Práce se zabývá také změnami ...
  • Zříceniny a možnosti jejich zachování 

    Pyreňová, Eliška
    Tato bakalářská práce se zabývá otázkou zachování hradních zřícenin. Teoretická část pojednává obecně o stavebních materiálech používaných při jejich výstavbě, o druzích degradace a korozi materiálů, o možnostech zachování ...