Now showing items 1-6 of 6

 • Návrh zařízení staveniště 

  Lexová, Klára
  Práce se zabývá zásadami navrhování zařízení staveniště a aplikací těchto zásad na konkrétním případu stavební zakázky. Dále se zabývá výší nákladů na zařízení staveniště a porovnáním dvou používaných oceňovacích metod.
 • Organizace projektu výstavby 

  Berger, Patrik
  Téma bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. Teoretická část práce je zaměřena na přiblížení základních pojmů projektového řízení. Praktická část se zabývá organizací projektu výstavby, který je celý financován ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Mertlíková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá plánováním projektu průběhu výstavby. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé druhy plánů projektu, finanční zdroje připravovaných projektů a výběrové řízení na stavební práce. V praktické ...
 • Příprava stavební zakázky 

  Múčková, Simona
  Cílem mé bakalářské práce je analyzovat z konkrétních podkladů způsob přípravy stavební zakázky z pozice projektové kanceláře. Požadovaným výstupem je zpracování a vyčíslení nákladů a potřebných výkonů v oblasti projektových ...
 • Řízení projektu výstavby 

  Šrotová, Zuzana
  Diplomová práce popisuje základní postupy z oblasti řízení projektu výstavby. Pro lepší pochopení postupů zde vysvětluji i pojmy, které jsou v této práci obsažené. Cílem práce je seznámit se s konkrétními postupy a metodami ...
 • Softwarová podpora plánování projektů 

  Netolický, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovým managementem a porovnává programy, které jsou určeny na řízení investičního projektu. Tyto softwary slouží k plánování, správě úkolů, zdrojů a zjišťování aktuálního stavu projektu. ...