Now showing items 1-3 of 3

 • Přeměření části nivelační sítě v městě Brně 

  Krejčí, Martin
  Abstrakt Přeměření části nivelační sítě města Brna. Teoretická část se zabývá historií nivelační sítě v České republice, stabilizací nivalčních bodů, popisem lokality a principem měřické metody. Měřická část se zabývá ...
 • Testování přesnosti bodů PPBP určených analytickou aerotriangulací 

  Komárek, Josef
  Obsahem bakalářské práce je ověření kvality bodů podrobného polohového bodové pole, které bylo vybudováno v osmdesátých letech dvacátého století metodou analytické aerotriangulace v rámci tvorby základní mapy velkého měřítka ...
 • Tvorba účelové mapy na lokalitě V zrcadlech - jižní část 

  Chalupková, Klára
  Záměrem bakalářské práce je geodetické zaměření lokality bývalé důlní těžby V zrcadlech a tvorba účelové mapy zájmové oblasti v měřítku 1:500 a to dle ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy. První část ...