Now showing items 1-3 of 3

 • Vytápění bytového domu 

  Dittrichová, Zuzana
  Předmětem této bakalářské práce je řešení systému vytápění a přípravy teplé vody a návrh zdroje tepla pro zadaný bytový dům. Projekt se skládá z výpočtu tepelných ztrát, návrhu otopných těles, dimenzování potrubí a návrhu ...
 • Vytápění základní školy 

  Bárta, Martin
  Zadání bakalářské práce je návrh vytápění pro základní školu. Objekt je situován v obci Lipová, nedaleko Prostějova. Otopná soustava je navržena jako dvoutrubková, nízkoteplotní s nuceným oběhem topné vody. Všechna navržená ...
 • Zdravotně technické instalace polyfunkčního objektu 

  Vaňková, Klára
  V bakalářské práci jsou řešeny zdravotně technické instalace polyfunkčního objektu v Uherském Hradišti. V budově jsou navrženy dimenze a materiály instalací splaško-vé kanalizace a vodovodu. Ohřev teplé vody je zajištěn ...