Now showing items 1-6 of 6

 • Rodinný dům 

  Tomov, Róbert
  Predmetom mojej bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie rodinného domu v meste Nemšová, vzdialeného 16 km od krajského mesta Trenčín. Zvislé aj vodorovné konštrukcie oboch nadzemných ...
 • Rodinný dům 

  Štěpančík, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřená na návrh rodinného domu v obci Velký Ořechov na mírně svažitém terénu. Rodinný dům má 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní. Konstrukční nosný systém je ze ztraceného bednění v suterénu a z keramických ...
 • Rodinný dům 

  Beranová, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby. Konkrétně byly vypracovány části A, B, C, D.1.1 a D.1.3 přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky ...
 • Rodinný dům 

  Kissová, Andrea
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace k provedení novostavby rodinného domu v katastrálním území obce Moravský Písek. Rodinný dům je samostatně stojící a nachází se na území vymezeném regulačním ...
 • Rodinný dům 

  Jaroš, Ondřej
  Řešením bakalářské práce je rodinný dům v Brno-Útěchově. Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Je navržen z keramického systému POROTHERM. Zastřešení je sedlovou střechou. Rodinný dům je určen pro 4 osoby.
 • Rodinný dům 

  Uhrinec, Marek
  Bakalárska práca je projekt rodinného domu v meste Louny. Rodinný dom je projektovaný ako dvojpodlažný dom s jedným podzemným podlažím. Budova je navrhnutá pre štyri osoby. Dom má plochú strechu. Nadzemné murivo je tvorené ...