Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza chování železobetonové stropní desky 

  Kubínek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou chování stávající železobetonové, lokálně podepřené, stropní desky v nemocnici včetně 2. mezního stavu. Výpočet vnitřních sil byl proveden v programu SCIA Engineer. Bylo zhotoveno několik ...
 • Most nad místní komunikací a potokem 

  Zifčák, Karel
  Předmětem této bakalářské práce je studie mostu o rozpětí 24m, který přemosťuje místní komunikaci a potok. Práce se zaměřuje na návrh trámové parapetní nosné konstrukce s parabolickými hlavními nosníky vzájemně spojenými ...
 • Návrh mostu přes Kyjovku 

  Zlatuška, Karel
  Předmětem bakalářské práce je návrh silničního mostu přes řeku Kyjovku na ulici Na Šlajsi v Lanžhoťě. Práce se soustředí především na podrobnou statickou analýzu nosné železobetonové konstrukce o jednom poli. Byly vytvořeny ...
 • Návrh železobetonové konstrukce tělocvičny v Olomouci 

  Bohatec, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové desky nad 1NP tělocvičny v Olomouci. Návrh bude proveden ve dvou variantách, monolitické a montované. Výsledný návrh bude v závěru porovnán. Dále je navrženo ...
 • Návrh železobetonové válcové nádrže 

  Svobodová, Barbora
  Předmětem bakalářské práce je statické řešení železobetonové válcové nádrže. Řešení zahrnuje výpočet zatížení pro vybrané zatěžovací stavy, návrh výztuže stěny a dna nádrže. Pro výpočet kombinací a účinků zatížení byl ...
 • Posouzení železobetonového mostu ve Velkém Meziříčí 

  Necid, Miloš
  V Bakalářské práci se zabývám silničním mostem ve Velkém Meziříčí. Most je železobetonová konstrukce o jednom poli, s dvěma hlavními nosníky nad úrovní vozovky. V první fázi posuzuji stávající stav na mezní stav únosnosti. ...
 • Statická analýza železobetonové haly 

  Fišer, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá statickou analýzou a statickým návrhem jednotlivých komponentů montované prefabrikované haly. Součástí je také vypracovaná projektová dokumentace, výkresy tvaru a výkres výztuže prvku. Bakalářská ...
 • Statické řešení železobetonového zastřešení nástupiště 

  Popovič, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem statického řešení železobetonového zastřešení autobusového nástupiště. Jedná se o monolitickou železobetonovou rámovou konstrukci tvořenou kruhovými sloupy a průvlakem obecného tvaru, do ...
 • Stropní deska s žebry nad rohovými okny 

  Tuchyňová, Andrea
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh stropní železobetonové desky s žebry nad rohovými okny. Deska má obdélníkový půdorys a uprostřed se nachází velký otvor pro schodiště. Deska je dimenzována na mezní stav únosnosti a ...
 • Železobetonový trámový most v obci Staré Město 

  Lugerová, Markéta
  Práce se zabývá návrhem nového mostu sloužícího k převedení místní komunikace přes řeku Krupá v obci Staré Město pod Sněžníkem. Most je řešen jako trámový, prostě uložený s délkou přemostění 18,35m. Převáděná komunikace ...