Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a posouzení ŽB stropní konstrukce 

    Burda, Patrik
    Bakalářská práce je zaměřena na statické řešení monolitické spojité železobetonové stropní konstrukce a průvlaku v jednoduchém rodinném domu. Celá konstrukce stropu je navržena ze železobetonu. Pro stanovení účinků od ...
  • Statické řešení monolitické železobetonové konstrukce 

    Kunčík, Martin
    Bakalářská práce se zabývá statickým řešením konstrukce administrativní budovy. Předmětem řešení je železobetonová rámová monolitická konstrukce. Ta se skládá ze stropní desky, příčlí, trámů, sloupů a základových patek. ...