• Bytový dům - Brno-Bystrc, ulice Kamechy 

  Petráš, Vladimír
  Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh novostavby bytového domu so šiestimi podlažiami. Bytový dom sa nachádza v katastrálnom území Brno – Bystrc. Toto miesto sa nachádza v okrajovej časti mesta Brno. Bytový dom je ...
 • Srovnání zkoušky penetrace jehlou a penetrace kuželem asfaltů modifikovaných pryžovým granulátem 

  Sychra, Martin
  V bakalářské práci jsou určeny výsledky laboratorních vlastností asfaltů modifikovaných pryžovými granuláty (dynamická viskozita, penetrace jehlou, penetrace kuželem, bod měknutí, resilience a vratná duktilita) a popsány ...
 • Mapové fondy vojsk tří císařů v Bitvě u Slavkova 2. prosince 1805 

  Gabrlík, Marek
  Úvodní část mé práce se zabývá historií Bitvy tří císařů. Popisuje významné historické události, které k bitvě vedly, průběh bitvy a její důsledky ,vyplývající z francouzského vítězství. Hlavní část se věnuje mapovým fondům ...
 • Moravský Krumlov, obnova bývalého soudu a šatlavy na kulturně společenské centrum 

  Zach, Jakub
  Projekt řeší rekonstrukci a přístavbu objektů bývalého městského soudu a jeho vězení (šatlavy), které jsou umístěné v centru Moravského Krumlova na rohu nám. T. G. Masaryka a ulice Smetanova. Cílem je docílit nových možnosti ...
 • Stavebně technický průzkum existujícího objektu RD 

  Novotný, Jaroslav
  Bakalářská práce je především stavebně technickým průzkumem starého rodinného domu v Mladecku v okrese opavském. Celý objekt byl vyměřen a zdokumentován, prohlédnut a prozkoumán a po zjištění vad byla poté teoretická část ...
 • Vytápění bytového domu s komerčními prostory 

  Kašparová, Eva
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout vytápění a ohřev teplé vody bytového domu s komerčními prostory v Brně. Jako zdroje tepla pro otopnou soustavu a zásobníkový ohřívač byly navrženy plynové kondenzační kotle, umístěné ...
 • Obnova jezu a MVE v lokalitě Hlubočky 

  Hajda, Jindřich
  Bakalářská práce se zabývá obnovou jezu a malé vodní elektrárny v lokalitě Hlubočky- Dukla. Tato práce je rozdělena na dvě části, textovou a výkresovou. Textová část je dále rozdělena na tři hlavní kapitoly – technickou ...
 • Ekonomické a finanční posouzení projektu realizovaného soukromým investorem 

  Vlastníková, Tereza
  V teoretické části se zaměřuji na problematiku investic. Zejména investičního a finančního rozhodování a dále na zdroje financování a ukazatele ekonomické efektivnosti projektů. V praktické části se zabývám stanovením ...
 • Železobetonový trámový most v obci Staré Město 

  Lugerová, Markéta
  Práce se zabývá návrhem nového mostu sloužícího k převedení místní komunikace přes řeku Krupá v obci Staré Město pod Sněžníkem. Most je řešen jako trámový, prostě uložený s délkou přemostění 18,35m. Převáděná komunikace ...
 • Most nad odvodňovacím kanálom 

  Kováč, Daniel
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom monolotického cestného mosta na rýchlostnej ceste R4 medzi Žaronovicou a Šášovským Podhradím. Primárnou funkciou mosta je previesť dopravu ponad odvodňovací kanál, v druhom rade ...
 • Rozbor metod pro těsnění násypů hrází a jejich podloží pomocí podzemních stěn 

  Kachtík, Michal
  Tématem této práce je přehled o možných technologiích provádění těsnicích podzemních stěn ve vodním stavitelství. Dále se zabývá analýzou materiálů použitých k jejich konstrukci, jejich funkcí, a také jejich konstrukčnímu ...
 • Mikuláškovo náměstí Brno 

  Kociánová, Lenka
  Tématem projektu je návrh Mikuláškova náměstí v Brně - Starém Lískovci, místa společenského kontaktu, kulturních akcí či aktivního odpočinku, ve spojení s parkem, zelení. Náměstí je místem společenského kontaktu, místem ...
 • Stavebně technologická studie stavby bytového domu v Míškovicích 

  Družbík, Michal
  V bakalářské práci jsou obsaženy vybrané části ze stavebně technologické studie bytového domu v Míškovicích. Zpracována byla především technologická studie realizace hlavních technologických etap pro zadaný objekt, časový ...
 • Rodinný dům na bázi dřeva 

  Martečíková, Martina
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom drevostavby rodinného domu v katastrálnom území Horná Mariková, okres Považská Bystrica. Dom je samostatne stojaci, v miernom svahu v blízkosti lesa. Je navrhnutý pre štvorčlennú ...
 • Areál pro chov koní 

  Prašivková, Regina
  Cílem práce bylo navržení areálu pro chov koní v okrajové části obce Lipůvka, který mimo prostory pro koně a jezdce obsahuje i několik dalších funkcí jako je ubytování a restaurace. Všechny funkce mimo skladování jsou ...
 • Tvorba 3D modelu budovy 

  Sikorová, Lucie
  Cílem této práce je vytvoření 3D modelu budovy fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Model je vytvořen na základě geodetického zaměření a zpracování probíhá v programu Sketch up. Výstupem je 3D model potažený ...
 • Rodinný dům 

  Šír, Jan
  Projekt se zabývá novostavbou rodinného domu v Rychnově nad Kněžnou. Cílem této práce je vytvořit projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Dům je navrhován pro čtyřčlennou rodinu. Objekt má dvě nadzemní podlaží a ...
 • Provádění obvodového pláště bytového domu ve Zlíně 

  Ptáček, Zdeněk
  Předmětem této bakalářské práce je řešení technologické etapy provádění zateplení bytového domu ve Zlíně. Součástí práce bude oprava balkonů a zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem od firmy Weber za ...
 • Pilotové základy - energetické piloty 

  Hoza, Martin
  V současnosti, kdy je stále více kladen důraz na ekologii, a do popředí se dostávají obnovitelné zdroje energie, se využívání geotermální energie jeví jako jedna z vhodných alternativ. Cílem práce je vysvětlit funkci ...
 • Týmová práce a komunikace ve stavebním podniku 

  Snopková, Klára
  Bakalářská práce se zabývá především konkrétním výzkumem v oblasti týmové práce a komunikace ve stavebním podniku. V teoretické části jsem definovala základní pojmy od obecných po specifické, související se stavebnictvím. ...