Show simple item record

Surveying of Vertical Network with Use of Electronic Levelling.

dc.contributor.advisorBureš, Jiřícs
dc.contributor.authorCzíria, Kornélcs
dc.date.accessioned2019-05-17T15:49:52Z
dc.date.available2019-05-17T15:49:52Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationCZÍRIA, K. Vybudování výškové sítě s využitím elektronické nivelace. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.cs
dc.identifier.other77594cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34750
dc.description.abstractPráca sa zaoberá vybudovaním a následným zameraním dvoch výškových sietí metódou geometrickej nivelácie s využitím elektronického nivelačného prístroja Leica Sprinter 150M s kódovou výsuvnou nivelačnou latou. Vzhľadom na veľké prevýšenie medzi bodmi výškových sietí boli zavedené korekcie z kalibrácie nivelačnej late v miestach na styku výsuvných častí late. Tieto korekcie boli vypočítané postupom, ktorý bol určený kalibračnými testovacími meraniami. Výsledné výšky bodov oboch sietí boli vypočítané vyrovnaním MNŠ. Prínos kalibrácie bol analyzovaný z porovnania výsledkov so zavedením a bez zavedenia kalibračných korekcií. Súčasťou práce je tiež analýza presnosti a dokumentácia bodov výškových sietí.cs
dc.description.abstractThe work deals with building and followed surveying of two vertical networks with the method of geometric levelling using electronic level Leica Sprinter 150M with coded levelling rot. Due to the large difference in height between the points of the network corrections were introduced from the levelling-rot calibration at places of contact of the withdrawable parts of the levelling-rot. These corrections were calculated by the procedure, which was determined by the calibration test measurements. The final height of points of the network were adjusted by the method of least squares. Benefit of the calibration was analysed by comparing the results with the introduction and without introducing calibration corrections. Part of the work is also analysis of the accuracy and documentation of points of the vertical networks.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGeometrická niveláciacs
dc.subjectKalibrácia nivelačnej latycs
dc.subjectVýšková sieťcs
dc.subjectVyrovnanie výškových sietícs
dc.subjectGeometric levellingen
dc.subjectLevelling-rod calibrationen
dc.subjectVertical networken
dc.subjectAdjustment of levelling networksen
dc.titleVybudování výškové sítě s využitím elektronické nivelace.cs
dc.title.alternativeSurveying of Vertical Network with Use of Electronic Levelling.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-07-14-10:49:56cs
thesis.disciplineGeodézie a kartografiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodéziecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid77594en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:41:23en
sync.item.modts2020.03.31 05:02:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSláma, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programGeodézie a kartografiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record