Show simple item record

Analysis of the Requirements of International Valuation Standards IVS and Their Application in a Property Assessment Report

dc.contributor.advisorKledus, Robertcs
dc.contributor.authorHlásková, Michaelacs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:13:34Z
dc.date.available2019-05-17T07:13:34Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationHLÁSKOVÁ, M. Analýza požadavků oceňovacích standardů IVS a jejich aplikace v posudku o ocenění majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other37119cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3477
dc.description.abstractMotivací pro zpracování této diplomové práce je stále rostoucí potřeba oceňovat majetek tak, aby bylo zpracování ocenění v souladu jak s platnou legislativou České republiky, tak i s požadavky uznávaných mezinárodních standardů. Tato diplomová práce je zaměřena na vymezení požadavků Mezinárodních oceňovacích standardů – IVS. Úvodní studie je podrobnou analýzou zabývající se strukturou, historií a vývojem standardů. Studie poukazuje na skutečnost, že by na standardy IVS nemělo být nahlíženo jako na stacionární a nevyvíjející se, ale že je nutné jejich vývoj průběžně sledovat a dále analyzovat i další případné zdroje informací. Hlavním cílem diplomové práce je analýza požadavků standardů IVS na znalce, znaleckou činnost a znalecký posudek. Při zpracování podkladů pro analýzu se vychází ze systémového pojetí znalectví, které je chápáno jako strukturovaný objekt s podstatnými prvky: znalecký objekt, znalecký problém, znalecká činnost, znalecký posudek a znalec. Vymezení požadavků IVS je tak provedeno ve strukturované formě systémového pojetí znalectví. Dále je uveden postup při oceňování nemovitostí podle standardů IVS. Výsledky provedených analýz jsou v závěru práce aplikovány na vytvoření vzorového znaleckého posudku na ocenění nemovitosti tak, aby posudek splňoval jak legislativní ustanovení pro výkon znalecké činnosti v České republice, tak i požadavky Mezinárodních oceňovacích standardů – IVS. Posudek je tak praktickou ukázkou závěrů této diplomové práce.cs
dc.description.abstractThe motivation to this master`s thesis is an increasing demand on evaluation of expertise report in conformity with requirements of internationally accepted standards as well as with national legal regulations. This master`s thesis is focused on defining of requirements of International Valuation Standards – IVS. The objective of the introductory study of this thesis is an effort to provide overview of the structure, the history and development of International Valuation Standards – IVS. The introductory study points out that the IVS standard is not stationary one, but shows the importance to keep the continuous track and analyze other possible information sources in connection to it. The main objective is to analyze the principal requirements of International Valuation Standards for expert as a person, expertise activity and required features of expertise report. The gained information is processed on the base of an expertise system approach, where the expertise is interpreted as a structured object with principal features: expertise object, expertise problem, expertise activity, expertise report and expert. Established findings are then analyzed regarding to such interpreted system approach of expertise and applied in the determination of type of approach which an expert should follow in the procedure of making out an expertise report of property valuation. Finally, an example expertise report for valuation of real estate is compiled. Such expertise report could be considered in conformity with national legal regulation as well as with requirements of International Valuation Standards – IVS. The expertise report is a practical example of findings of this master`s thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMezinárodní oceňovací standardy IVScs
dc.subjectznaleccs
dc.subjectznalecká činnostcs
dc.subjectznalecký posudekcs
dc.subjectoceňování nemovitostícs
dc.subjectsystémové pojetí znalectvícs
dc.subjectInternational Valuation Standards IVSen
dc.subjectexperten
dc.subjectexpertise activityen
dc.subjectexpertise reporten
dc.subjectreal property valuationen
dc.subjectsystem approach of expertiseen
dc.titleAnalýza požadavků oceňovacích standardů IVS a jejich aplikace v posudku o ocenění majetkucs
dc.title.alternativeAnalysis of the Requirements of International Valuation Standards IVS and Their Application in a Property Assessment Reporten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-11-04cs
dcterms.modified2012-06-19-16:43:22cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid37119en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 10:08:28en
sync.item.modts2020.04.01 02:44:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePavlíková, Andreacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record