Show simple item record

Creation of Pricing Details for the Determination of Open-market Rent for Apartments for the Brno - Žabovřesky Locality

dc.contributor.advisorKledus, Robertcs
dc.contributor.authorTegze, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:38:11Z
dc.date.available2019-04-03T21:38:11Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationTEGZE, O. Vytvoření cenových podkladů pro stanovení tržního nájemného v bytech pro lokalitu Brno - Žabovřesky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other37114cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3482
dc.description.abstractCílem mé práce byla příprava cenových podkladů pro výpočet a stanovení obvyklé výše nájemného v městské části Brno – Žabovřesky. Ke své práci jsem využíval informace z realizovaných nájmů realitních kanceláří Matras&Matras a Dvořák reality s.r.o.. Analýzou faktorů ovlivňujících tvorbu ceny jsem vyčlenil ty faktory, které jsem považoval v dané lokalitě za validní pro stanovení ceny a ověřoval jejich vliv na tvorbu ceny nájemného. Do souboru sledovaných rozhodujících faktorů jsem vlastním rozhodnutím přidal faktor hlučnosti. Jak se analýzou výsledků ukázalo, šlo o faktor významný, který výrazně ovlivňuje stanovení konečné ceny nájmu. Jeho zařazení mezi faktory rozhodující bylo správné. Stanovením standardu a výpočtem koeficientů jsem získal výsledky, které pomohly stanovit cenu obvyklého nájemného a přispěly k pohledu důležitosti stanovení míry vlivu jednotlivých faktorů na výpočet konečné ceny nájemného. Sběr dat, jejich analýza a posouzení vztahů mezi rozhodujícími faktory, vidím jako návod pro výpočet ceny obvyklé, který budou moci použít jak městské části, tak i realitní trh a jako podklad v případě sporů mezi pronajímatelem a nájemcem.cs
dc.description.abstractThe aim of my diploma thesis is to prepare documents for price calculation and determination of the common rent in the suburb of Brno - Žabovřesky. In this work, I used information from executed leases Realtors Matras&Matras & Real Estate Ltd. and Dvorak. Analysis of factors affecting price formation I have devoted the factors that I considered at that locality as valid for determining the price and verifying their influence on rental prices. I added my own factor into the monitored critical factors. This factor is noise. As the analysis results showed it was a major factor that significantly affects the final price of the lease. His inclusion among the decisive factors was correct. By setting standards and calculation of coefficients, I obtain results that helped determine the normal cost of rent and contributed to the view of the importance of determining the level of the individual factors to calculate the final rental price. Data collection, analysis and examination of the relationships between the key factors, I see as a guide for calculating the normal price, which will be used by districts and the real estate market.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectcenové podkladycs
dc.subjecttržní nájemnécs
dc.subjectregulované nájemnécs
dc.subjectstanovení standarducs
dc.subjecturčení koeficientucs
dc.subjectPrice basisen
dc.subjectmarket renten
dc.subjectregulated rentsen
dc.subjectstandard settingen
dc.subjectdetermination coefficienten
dc.titleVytvoření cenových podkladů pro stanovení tržního nájemného v bytech pro lokalitu Brno - Žabovřeskycs
dc.title.alternativeCreation of Pricing Details for the Determination of Open-market Rent for Apartments for the Brno - Žabovřesky Localityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-21cs
dcterms.modified2011-08-05-10:45:07cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid37114en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:25:59en
sync.item.modts2020.03.31 02:51:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePavlíková, Andreacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record