Show simple item record

Detached House with Two Flats in Holešov

dc.contributor.advisorFišarová, Zuzanacs
dc.contributor.authorFridrich, Michalcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:57:51Z
dc.date.available2019-04-03T22:57:51Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationFRIDRICH, M. Novostavba rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami v Holešově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.cs
dc.identifier.other77665cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34895
dc.description.abstractBakalářská práce „Novostavba rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami v Holešově“ je zpracována ve formě prováděcí projektové dokumentace a obsahuje všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt leží na parcelách číslo 2394/8, 2394/9, 2395/8 a 2395/9 v Holešově. Svým charakterem se jedná o samostatně stojící objekt. Rodinný dům je navržen systémem Heluz. Konstrukce střechy je rozdělena na dvě části. Hlavní jednotka je zastřešena vazníkovou konstrukcí a garáž s druhou bytovou jednotkou mají ploché střechy. Novostavba je řešena pro 5 – člennou rodinu a osobu s omezenou schopností pohybu. Pro tuto osobu je navržena bezbariérová jednotka, na kterou je zpracována seminární práce. K domu je připojena také garáž. Objekt je nepodsklepený, dvoupodlažní. Součástí této práce je také zpracování architektonické studie, výpočtů stavební fyziky, schodiště a základů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis „Detached house with two flats in Holešov“ is created in a form of implementing project documentation and it contains all requirments according to the valid regulations. Designed object is situated on a lot number 2394/8, 2394/9, 2395/8 and 2395/9 in Holešov. The object stays separated from other objects. For designing this family housing was used Heluz system. Construction of a roof is separated into two parts. Main unit is covered by truss structures and garage with the other apartment have flat roofs. This newly built housing is designed for family consisting of 5 people and for disabled person. There is a barrier-free unit designed for the disabled person, which is part of seminar work. There is also garage attached to the house. The object has two floors and no basement. Architectural study, calculation of construction physics, stairs and foundations of building are also part of this project.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRodinný důmcs
dc.subjectbezbariérová jednotkacs
dc.subjectstavební projektcs
dc.subjecttechnická zprávacs
dc.subjectpožární zprávacs
dc.subjectdvougenerační důmcs
dc.subjectDetached houseen
dc.subjectbarier-free uniten
dc.subjectbuilding projecten
dc.subjecttechnical reporten
dc.subjectfire reporten
dc.subjecttwo-generation houseen
dc.titleNovostavba rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami v Holešověcs
dc.title.alternativeDetached House with Two Flats in Holešoven
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-07-14-10:53:42cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid77665en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:55:07en
sync.item.modts2020.03.31 20:20:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeOravec, Pavelcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record