Show simple item record

Family house in a slope

dc.contributor.advisorŠuhajda, Karelcs
dc.contributor.authorBarták, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T15:50:01Z
dc.date.available2019-05-17T15:50:01Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationBARTÁK, M. Rodinný dům ve svahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.cs
dc.identifier.other77540cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34922
dc.description.abstractCílem bakalářské práce „Rodinný dům ve svahu“ je vypracování prováděcí dokumentace na výstavbu rodinného domu pro čtyři osoby na pozemcích č.145 a 130/8, v obci Albrechtice nad Orlicí. Je třeba objekt začlenit do okolní zástavby a vhodně ho osadit do svažitého terénu a tím využít ne tak atraktivního stavebního pozemku. Střechu nad objektem budou tvořit dvě na sobě nezávislé pultové střechy. Hlavní vstup je z přilehlé komunikace v horním podlaží. Nosná část bude tvořena kombinací betonových tvárnic – ztracené bednění BEST a keramických cihel POROTHERM Profi. Nenosná část bude tvořena systémem POROTHERM Profi. Střecha bude mít betonovou krytinu BRAMAC Natura. Opláštění objektu bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS zakončeným šedivou fasádou ve spodním patře a větranou fasádou Cembrit Zenit červenohnědé barvy v patře horním. Dveře a okna budou dřevěná s barevným odstínem zlatý dub.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis: "Family house in a slope" is the development of detailed documentation to build a house for four people on the lands number 145 and 130/8, in the village Albrechtice nad Orlicí. It is necessary to integrate the object into the surrounding buildings and it fitted properly into the sloping terrain and benefit not so attractive building land. The roof over the object will consist of two independent shed roof. The main entrance is from the adjacent road on the upper floor. The supporting part will be consist of a combination of concrete blocks - BEST formwork and ceramic bricks POROTHERM Profi. Non-bearing part will be consist of system POROTHERM Profi. The roof will be concrete roofing BRAMAC Natura. Building envelope will be warmed by a contact ETICS ending with a gray facade on the lower floor of a ventilated facade Cembrit Zenit reddish color in the upper floor. Doors and windows are wood with a golden oak color shade.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrodinný dům ve svahucs
dc.subjectprovětrávaná fasádacs
dc.subjectztracené bednění BESTcs
dc.subjectkeramické zdivo POROTHERMcs
dc.subjectpultová střechacs
dc.subjectfamily house in a slopeen
dc.subjectventilated facadeen
dc.subjectformwork BESTen
dc.subjectceramic brick POROTHERMen
dc.subjectshed roofen
dc.titleRodinný dům ve svahucs
dc.title.alternativeFamily house in a slopeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2014-07-14-10:38:08cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid77540en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:12:27en
sync.item.modts2020.03.30 15:44:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŠuhajdová, Ing Evacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record