Show simple item record

Analysis of heat consumption of building A2 in the area of FME BUT

dc.contributor.advisorKatolický, Jaroslavcs
dc.contributor.authorAndrýs, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:14:10Z
dc.date.available2018-10-21T21:14:10Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationANDRÝS, J. Analýza spotřeby tepla budovy A2 v areálu FSI VUT v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other37111cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3492
dc.description.abstractSpotřeba tepla budovy nám udává, kolik tepla musíme přivést do budovy, aby bylo dosaženo požadované teploty. Z toho se dá vyjádřit finanční náročnost vytápění této budovy. Tato práce se zabývá analýzou spotřeby tepla budovy A2 FSI VUT v Brně. Analýza je provedena obálkovou metodou kdy se uvažují pouze přestupy tepla do okolí a ne uvnitř budovy, protože ty jsou pro nás v tomto případě nepodstatné. Dalším cílem této práce je zhodnotit spotřebu tepla po provedení úprav na budově a zhodnocení jejich návratnosti v závislosti na změněně spotřeby tepla. Všechny provedené výpočty tepelných ztrát byly provedeny dle normy ČSN EN ISO 13790 - Energetická náročnost budov a ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. Uvažovanými úpravami budovy byla výměna oken, zateplení pláště budovy a provedení obou předchozích úprav současně.cs
dc.description.abstractHeat consumption of the building tells us how much heat we need to bring into the building to achieve the desired temperature. From that can be expressed the financial performance of heating of the building. This work deals with the analysis of heating of building A2 FSI VUT Brno. The analysis is done by the envelope method which considered only heat transfer to the surroundings and not inside the building, as they are irrelevant for us in this case. Another aim of this study is to evaluate the heat consumption after making adjustments to the building and evaluation of their returnability, depending on the change of heat consumption. All heat loss calculations were made according to ČSN EN ISO 13790 - Energy Performance of Buildings and ČSN 73 0540 - Thermal protection of buildings. considerated modifications of the building were the replacement of windows, insulation of building envelope and combination of the two previous adjustments simultaneously.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectObálková metodacs
dc.subjecttepelné ztrátycs
dc.subjectsoučinitel prostupu teplacs
dc.subjectenergetická náročnost budovycs
dc.subjectspotřeba teplacs
dc.subjectbudova A2cs
dc.subjectFakulta strojního inženýrstvícs
dc.subjectnávratnostcs
dc.subjectEnvelope methoden
dc.subjectheat lossen
dc.subjectheat transfer coefficienten
dc.subjectenergy performance of buildingsen
dc.subjectheat consumptionen
dc.subjectbuilding A2en
dc.subjectFaculty of Mechanical Engineeringen
dc.subjectreturnabilityen
dc.titleAnalýza spotřeby tepla budovy A2 v areálu FSI VUT v Brněcs
dc.title.alternativeAnalysis of heat consumption of building A2 in the area of FME BUTen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-16cs
dcterms.modified2011-07-16-10:45:07cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid37111en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:41:11en
sync.item.modts2019.05.18 05:03:33en
dc.contributor.refereeŠtětina, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record