Show simple item record

Familly house

dc.contributor.advisorBrukner, Bohuslavcs
dc.contributor.authorJohn, Josefcs
dc.date.accessioned2019-05-17T15:50:04Z
dc.date.available2019-05-17T15:50:04Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationJOHN, J. Polyfunkční rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.cs
dc.identifier.other77790cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/35010
dc.description.abstractTato bakalářská práce řeší novostavbu rodinného domu, pro čtyř člennou rodinu a samostatně stojící projekční či architektonickou kancelář, na území obce Palkovice. Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s aktuálně platnými zákony, vyhláškami a normami. Objekt bude umístěn na samostatné stavební parcele. V blízkosti pozemku se nachází komunikace III. třídy a veškeré potřebné inženýrské sítě. Jedná se o dvoupodlažní stavbu v prvním nadzemním podlaží s obývacím pokojem s kuchyní, ložnicí rodičů a sociálním zázemím, dále přístřeškem pro parkování automobilů a samostatně stojící kanceláří se sociálním zázemím. Půdorys objektu rodinného domu má tvar dvou vetknutých na sebe kolmých obdélníků, jehož obrysové rozměry jsou 18,75 x 9,00 m. Objekt kanceláře má půdorysný tvar obdélníku o rozměrech 8,75 x 5,75 m. Základy jsou řešeny jako monolitické z prostého betonu do bednících základových dílců s vloženou výztuží. Svislé nosné obvodové konstrukce jsou z pórobetonových tvárni. U přístřešku jsou svislé nosné konstrukce tvořeny ocelovými pozinkovanými prvky a výplňovým gabionovým zdivem. Stropy jsou tvořeny systémem keramických nosníků s keramickými vložkami HELUZ. Podlahové plochy jsou tvořeny keramickou dlažbou či plovoucí podlahou. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou spádovanou tepelnou izolací. Nad přístřeškem a terasou je plochá střecha s ocelovou konstrukcí a dřevěnými krokvemi podhled je tvořen pohledovými tabulemi Rheinzink. V této práci jsou řešeny přípravné a studijní práce, prováděcí dokumentace, textové zprávy, výpočty tepelně technického posouzení, požárně bezpečnostní řešení a seminární práce, která se věnuje problematice plochých střech.cs
dc.description.abstractThis work deals with the new family house for a four member family and detached design or architectural office in the town of Palkovice . Project documentation is processed in accordance with current applicable laws, regulations and standards. The building will be located on a separate building lot. The property is located close to III. class communication and all the necessary utilities. This is a two-storey building, on the first floor there are living room with kitchen, bedroom and sanitary facilities. There is also a shelter for car parking and a detached office with sanitary facilities . Ground-plan of the family house has the shape of two cantilevered perpendicular rectangles , whose outline dimensions are 18.75 x 9.00 m. The office building is shaped as a rectangle with dimensions of 8.75 x 5.75 m. The foundations are designed as monolithic from unreinforced concrete into the formwork foundation boards with embedded reinforcement. Vertical load-bearing structures are made of aerated concrete blocks. The vertical load-bearing structures of the shelter are made of galvanized steel elements and filling gabion walls. Ceilings are made of ceramic beam system with ceramic inserts HELUZ . Floors are made up of ceramic tiles and floating flooring. The building is covered with a flat roof single-shell thermal insulation. Above the shelter and the terrace there is a flat roof with a steel frame and wooden ceiling rafters. The ceiling is made up of ceiling boards Rheinzink. This work dealt with the preparatory and study work , executive documentation , text message, calculations of the thermal assessment , fire safety solutions and seminar work that addresses the problem of flat roofs.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpolyfunkční rodinný důmcs
dc.subjectkancelářcs
dc.subjectgabionové zdivocs
dc.subjectkeramické stropycs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectspádová tepelná izolacecs
dc.subjectztracené bedněnícs
dc.subjectmultifunctional houseen
dc.subjectofficeen
dc.subjectgabion wallsen
dc.subjectceilingsen
dc.subjectceramicen
dc.subjectflat roof catchment thermal insulationen
dc.subjectformworken
dc.titlePolyfunkční rodinný důmcs
dc.title.alternativeFamilly houseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2014-07-14-16:26:40cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid77790en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 04:41:36en
sync.item.modts2019.05.18 19:35:32en
dc.contributor.refereeJanovský, Jaroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record