Show simple item record

Safety assesment of dams during floods.

dc.contributor.advisorŘíha, Jaromírcs
dc.contributor.authorValchař, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T15:50:10Z
dc.date.available2019-05-17T15:50:10Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationVALCHAŘ, J. Posouzení přehrad za povodní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.cs
dc.identifier.other78233cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/35247
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá posouzením bezpečnosti malé vodní nádrže Bílovec za povodní, ve smyslu požadavků TNV 75 2935. První dvě kapitoly jsou věnovány popisu a účelu vodního díla. Následující kapitola se zabývá shrnutím základních údajů a podkladů, včetně popsání hydraulických výpočtů. Dále je provedeno stanovení mezní bezpečné hladiny a následně stanovení kontrolní maximální hladiny v nádrži na základě výsledku transformace kontrolní povodňové vlny. V kapitole závěrečné zhodnocení je provedeno srovnání mezní bezpečné hladiny a kontrolní maximální hladiny. Na závěr práce jsou uvedena doporučení vedoucí k zajištění spolehlivosti a bezpečnosti vodního nádrže.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with the safety assesment of the small water reservoir Bílovec during the floods, according to requirments of TNV 75 2935 (technical standard). First two chapters are devoted to description of the dam purpose. Following chapter deals with the summary of basic information and documentation, including hydraulic analysis. In the following section maximum permissible safe water level is determined together with the maximum check flood water level in reservoir which reflects the flood wave transformation. In the final evaluation the comparison between the maximum permissible safe water level and maximum check flood level is carried out. At the end of the thesis recommendations leading to ensuring of reliability and safety of water reservoir are listed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMezní bezpečná hladinacs
dc.subjectkontrolní maximální hladinacs
dc.subjecttěleso hrázecs
dc.subjectkontrolní povodňová vlnacs
dc.subjecttransformace povodňové vlnycs
dc.subjectMaximum permissible safe water levelen
dc.subjectmaximum check flood water levelen
dc.subjectdam bodyen
dc.subjectcheck flood waveen
dc.subjectflood wave transformationen
dc.titlePosouzení přehrad za povodnícs
dc.title.alternativeSafety assesment of dams during floods.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2014-07-15-12:01:36cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních stavebcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid78233en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:42:29en
sync.item.modts2020.03.31 04:53:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŠimek, Richardcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record