Show simple item record

Creating a Business Plan from the Aspect of the Company Establishment

dc.contributor.advisorVítková, Evacs
dc.contributor.authorRašková, Terezacs
dc.date.accessioned2019-05-17T15:50:17Z
dc.date.available2019-05-17T15:50:17Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationRAŠKOVÁ, T. Tvorba podnikatelského plánu z pohledu založení firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.cs
dc.identifier.other78059cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/35347
dc.description.abstractPráce se zabývá definicí, popisem a následnou tvorbou podnikatelského plánu. V teoretické části je popis zaměřen na teoretické poznatky a klíčovou problematiku. Je zde uveden postup zakládání společnosti s ručením omezeným, současně také zákonem vymezená ustanovení. Dále jsou zde popsány dílčí fáze tvorby podnikatelského plánu. Velká část je věnována jednotlivým situačním analýzám a marketingovému plánu. V praktické části je zpracováno představení firmy, organizační plán, následně jednotlivé situační analýzy, marketingový plán, který obsahuje převážně důležitý marketingový mix a finanční plán, který poskytl celkové vstupy a výstupy. Na závěr byla zpracována ekonomická efektivnost investice.cs
dc.description.abstractThe thesis is concerned with definition, description and with the ensuing creation of business plan. In its theoretic section is the description aimed on theoretical findings and crucial issues. Process of constitution of Limited Liability Company is stated here along with the provisions of relevant statutory norms. Among other elements, in the thesis are stated the partial phases of business plan creation. Major part of thesis is focused on particular situation analysis and marketing plan. Introduction of the company, organizational plan and particular situation analysis are elaborated along with marketing plan which is predominantly conceived of marketing mix and financial plan, which provided the overall inputs and outputs. In conclusion the economic efficiency of investment was worked out.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpodnikatelský pláncs
dc.subjectmarketingový pláncs
dc.subjectsituační analýzacs
dc.subjectfinanční plánovánícs
dc.subjectbusiness planen
dc.subjectmarketing planen
dc.subjectsituation analysisen
dc.subjectfinancial planningen
dc.titleTvorba podnikatelského plánu z pohledu založení firmycs
dc.title.alternativeCreating a Business Plan from the Aspect of the Company Establishmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2014-07-15-09:51:42cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid78059en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 07:23:28en
sync.item.modts2020.04.01 04:58:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKocourková, Gabrielacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record