Show simple item record

Price analysis of building with changes of construction materials

dc.contributor.advisorAigel, Petrcs
dc.contributor.authorPospíšil, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T15:50:19Z
dc.date.available2019-05-17T15:50:19Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPOSPÍŠIL, P. Analýza ceny stavebního objektu při konstrukčně materiálových změnách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.cs
dc.identifier.other78034cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/35361
dc.description.abstractV této práci se zabývám analýzou ceny stavebního objektu při konstrukčně materiálových změnách. Byly zvoleny čtyři varianty stavebních systémů od čtyř různých dodavatelů. Podmínkou bylo, aby všechny systémy měly stejný součinitel prostupu tepla U= 0,14 [W/m2K]. Mezi tyto stavební systémy, které jsem vybral, patří Heluz, Velox, Porotherm a Ytong. Pro stavební systém Heluz bylo zvoleno zdivo Heluz Family broušené tl. 500 [mm]. Tento systém je bez kontaktního zateplení. U systému Porotherm byla zvolena keramická tvárnice Porotherm 30 tl. 300 [mm], aby systém splnil požadavek na součinitel prostupu tepla, bylo navrženo kontaktní zateplení o tl. 220 [mm]. Jako třetí stavební systém byl vybrán systém ztraceného bednění Velox a jejich produkt VELOX WS EPS PLUS tl. 420 [mm]. Tento systém splňuje požadavky na součinitel prostupu tepla. Jako poslední varianta byly vybrány přesné tvárnice Ytong tl. 300 [mm]. Na tyto tvárnice bylo potřeba stejně jako u varianty Porotherm navrhnout kontaktní zateplení pro splnění podmínky na součinitel prostupu tepla. Pro jednotlivé varianty byla vytvořena projektová dokumentace, která sloužila jako podklad pro sestavení položkových rozpočtů jednotlivých variant stavebních systémů. Položkový rozpočet byl vytvořen pomocí programu KROS PLUS. Výsledné celkové ceny rozpočtů a proměnné oddíly jednotlivých variant jsou navzájem porovnány, a přehledně zobrazeny v grafech. Mezi proměnné oddíly v této práci patří: zemní práce; zakládání; svislé a kompletní konstrukce; vodorovné konstrukce; úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní; izolace tepelné. Dále bylo provedeno porovnání nákupních cen jednotlivých materiálů z ceníku výrobců s nákupními cenami z programu KROS PLUS.cs
dc.description.abstractThe following bachelor thesis concentrates on the analysis of construction expenditures dutiny the process of introducing material and construction changes. We have selected four variant of the given construction systems supplied by four different providers. This has been conducted under the following condition: all the four variants has a common heat transfer coefficient. U= 0,14 [W/m2K]. Among the selected systems we have included Heluz, Velox, Porotherm and Ytong. Under Heluz system we have chosen Heluz Family, ground surface, thickness 500 mm. This system does not involved contact insulation. As for Porotherm, we have decided for ceramic breeze blocks Porotherm 30, thickness 300 mm, to follow the obligatory common heat transfer coefficient, therefore we have also suggested contact insulation as of 220 mm. The third system, Velox permanent boarding, VELOX WS EPS PLUS thickness 420 [mm]. This system fully complies with the heat transfer coefficient requirements. Finally, we have used Ytong breeze blocks 300 mm in thickness. For this solution there also arose a need to design the contact insulation to follow the heat transfer coefficient requirements. For ech project variant we have designed project documuntation as a the basis for further budget item calculations pertinent to each single project variant. The item budget calculation was made using KROS PLUS programme. The overall budget prices and variables in each project variant have been comapred with each other, the data processed into several graphs accordingly. Among the variables we have included ground works, founding, vertical and complete constructions, horizontal constructions, surfaře finishing works, flooring and filling works, thermal insulations. Furthermore, purchasing prices for each invividual type of material, based on provider prices list, have been compared with prices as given by KROS PLUS programme.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStavební systémcs
dc.subjectvnější nosné zdivocs
dc.subjectHeluzcs
dc.subjectPorothermcs
dc.subjectVeloxcs
dc.subjectYtongcs
dc.subjectsoučinitel prostupu teplacs
dc.subjectkontaktní zateplenícs
dc.subjectpoložkový rozpočet stavebního objektucs
dc.subjectKROS PLUS.cs
dc.subjectConstruction systemeen
dc.subjectouter masonyen
dc.subjectHeluzen
dc.subjectPorothermen
dc.subjectVeloxen
dc.subjectYtongen
dc.subjectheat transfer coefficienten
dc.subjectcontact insulationen
dc.subjectconstruction item budget calculationen
dc.subjectKROS PLUSen
dc.titleAnalýza ceny stavebního objektu při konstrukčně materiálových změnáchcs
dc.title.alternativePrice analysis of building with changes of construction materialsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2014-07-15-09:51:39cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid78034en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 04:56:11en
sync.item.modts2019.05.19 01:18:27en
dc.contributor.refereeVovesný, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record