Show simple item record

Scientific technology park Telč

dc.contributor.advisorNový, Aloiscs
dc.contributor.advisorDonaťáková, Dagmarcs
dc.contributor.authorMusilová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:58:07Z
dc.date.available2019-04-03T22:58:07Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationMUSILOVÁ, K. Vědecko technický park Telč [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.cs
dc.identifier.other77958cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/35446
dc.description.abstractZadáním bakalářské práce je návrh budovy Vědeckotechnického parku s laboratořemi v Telči pro Energoklastr. Energoklastr je kompetenčně orientovaný klastr zaměřený na spolupráci malých a středních podniků, výzkumných organizací, univerzit a veřejného sektoru v oblasti aplikovaného výzkumu a transferu technologií. Svou existencí významnou měrou přispívá k rozvoji inovací, aplikovaného výzkumu a transferu technologií v oblasti snižování energetické náročnosti. Svoji činnost zaměřuje zejména na technologie snižující míru emisí a udržitelnost v oblasti energetiky a to v odvětvích jako jsou výroba elektrických zařízení, letecký průmysl, automobilový průmysl, IT a stavebnictví. Pozemek určený pro výstavbu VTP s laboratořemi efektivního využívání biomasy v energetice se nachází v katastrálním území obce Telč v severovýchodní části města v sousedství stávajících průmyslových a zemědělských objektů. Pozemek svou severní hranicí přiléhá ke komunikaci I. třídy č. 23 (Třebíč – Jindřichův Hradec), která je jednou z hlavních příjezdových komunikací od dálnice D1. Budova VTP a laboratoří je navržena jako částečně dvoupodlažní, nepodsklepená dřevostavba s plochou střechou. Budova má lichoběžníkový půdorys, který se přizpůsobuje tvaru pozemku. Dle podlaží je objekt rozdělen na část laboratorní a část administrativní. Ve foyer je navrženo nerezové částečně zavěšené schodiště, které je řešeno v části D – Architektonický detail.cs
dc.description.abstractThe subject of bachelor thesis is a design of a building of a Scientific Technology Park with laboratories for Energoklastr in Telč. Energoklastr is competency oriented cluster focusing on co-operation of small and medium size businesses, research organizations, universities and public sector in field of applied research and transfer of technologies. It significantly contributes to development of innovations, applied research and transfer of technologies in field of lowering energy demand. Energoklastr especially focuses its activity on technology lowering emission levels and sustainability of energetics in fields like a production of electric devices, aerial industry, car industry, IT and construction. Building site for meant for the construction of VTP with laboratories of effective use of biomass in energetics is to be found in cadastral area of Telč. It is located in north-west part of town, in neighborhood of existing industrial and agricultural buildings. The property is adjacent to a first class road number 23 (Třebíč – Jindřichův Hradec), that is one of the main connection to highway D1. VTP building with the laboratory is designed like a two story wooden structure with a flat roof and no cellar. The building is trapezoidal shaped, which is adjusted to a shape of the property. The building is divided to laboratory part and administrative part according to a story. There is a suspension stainless steel staircase designed in a lobby, which is discussed in part D – Architectonical detail.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVědeckotechnický parkcs
dc.subjectTelčcs
dc.subjectEnergoklastrcs
dc.subjectbioplynová stanicecs
dc.subjectlaboratořcs
dc.subjectkancelářcs
dc.subjectskladcs
dc.subjectdřevostavbacs
dc.subjectzavěšené nerezové schodištěcs
dc.subjectScience and Technology Parken
dc.subjectTelčen
dc.subjectEnergoklastren
dc.subjectbiogas stationen
dc.subjectlaboratoryen
dc.subjectofficeen
dc.subjectwarehouseen
dc.subjectwooden structureen
dc.subjectsuspension stainless steel staircaseen
dc.titleVědecko technický park Telčcs
dc.title.alternativeScientific technology park Telčen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-09cs
dcterms.modified2014-07-15-09:42:04cs
thesis.disciplineArchitektura pozemních stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid77958en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:57:46en
sync.item.modts2020.03.31 19:27:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSuchánek,, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura pozemních stavebcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record