Show simple item record

Documentation of the church in the Dolní Věstonice village

dc.contributor.advisorKratochvíl, Radimcs
dc.contributor.authorKovářová, Annacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:25:26Z
dc.date.available2018-10-21T16:25:26Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKOVÁŘOVÁ, A. Dokumentace kostela v Dolních Věstonicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.cs
dc.identifier.other78360cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/35497
dc.description.abstractCílem této práce je vytvoření dokumentace kostela sv. Michaela archanděla v Dolních Věstonicích, která obsahuje polohopisnou situaci objektu, výkres prvního nadzemního podlaží, příčný a podélný svislý řez a venkovní pohledy na fasádu objektu. V textové části práce je popsán objekt, jeho umístění a chronologický postup veškerých činností. V kapitole přípravné práce je popis rekognoskace stávajícího bodového pole, vytvoření sítě pomocných bodů pro měření a příprava náčrtů. V další části jsou popsány metody, kterými byly polohově i výškově zaměřeny pomocné i podrobné body. Dále následuje kapitola kancelářské práce, která zahrnuje popis veškerých výpočtů a vyhotovení jednotlivých výkresů. V závěru je shrnutí výsledků a popsána možnost dalšího použití vyhotovené dokumentace. Veškeré výkresy, protokoly o výpočtech a testování přesnosti podrobných bodů se nacházejí v přílohách.cs
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is the creation of documentation of the St. Michael the Archangel church in Dolní Věstonice village, which includes topographic situation of the object, drawing of the first floor, vertical and longitudinal sections and outdoor views of the façades. The church, it’s location and chronological description of all activities is included in the text of the thesis. Chapter named Preparatory work describes reconnaissance of current point field, creation of network of extra points for measuring and sketches preparation. The next section describes the methods used for positional and height measurement of detailed and assist points. The following chapter entitled Office work includes description of all the calculations and the making of individual drawings. The summary of results and the possibility of future use of the created documentation is described in the end of this thesis. All drawings, calculations reports and the accuracy testing of detailed points are found in the annexes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkostelcs
dc.subjectdokumentacecs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectvýpočet souřadniccs
dc.subjectchurchen
dc.subjectdocumentationen
dc.subjectmeasuringen
dc.subjectcalculate of the coordinatesen
dc.titleDokumentace kostela v Dolních Věstonicíchcs
dc.title.alternativeDocumentation of the church in the Dolní Věstonice villageen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-19cs
dcterms.modified2014-07-16-09:33:31cs
thesis.disciplineGeodézie a kartografiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodéziecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid78360en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:33:10en
sync.item.modts2020.03.30 13:06:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVondrák, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programGeodézie a kartografiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record