Show simple item record

The precise repeated leveling measurements at Tetčice polygon

dc.contributor.advisorPospíšil, Lubomilcs
dc.contributor.authorStaněk, Antoníncs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:42:01Z
dc.date.available2019-05-17T06:42:01Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationSTANĚK, A. Měření přesné opakované nivelace na polygonu Tetčice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.cs
dc.identifier.other78393cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/35568
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá sledováním výškových posunů v obci Tetčice, ležící na styku dvou geologických jednotek v oblasti Boskovické brázdy. Teoretická část popisuje geologickou stavbu lokality a technologii velmi přesné nivelace. Dále obsahuje měřické a grafické zpracování včetně návaznosti na výsledky z předchozích etap.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with monitoring vertical shifts in the village Tetčice, located at the contact of two geological units in Boskovice furrow. The theoretical part describes the geological structure of the site and the technology high-precision levelling. It also includes measuring and graphic processing, including follow-up on results of previous stages.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTetčicecs
dc.subjectvelmi přesná nivelacecs
dc.subjectgeologiecs
dc.subjectBoskovická brázdacs
dc.subjectTetčiceen
dc.subjecthigh-precision levellingen
dc.subjectgeologyen
dc.subjectBoskovice furrowen
dc.titleMěření přesné opakované nivelace na polygonu Tetčicecs
dc.title.alternativeThe precise repeated leveling measurements at Tetčice polygonen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-19cs
dcterms.modified2014-07-16-09:37:33cs
thesis.disciplineGeodézie a kartografiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodéziecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid78393en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:48:31en
sync.item.modts2019.05.19 06:31:16en
dc.contributor.refereeWeigel, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record