Show simple item record

Ecotoxicological assessment of contaminated matrices discharged into the ecosystem

dc.contributor.advisorZlámalová Gargošová, Helenacs
dc.contributor.authorUrbanová, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:14:29Z
dc.date.available2019-05-17T06:14:29Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationURBANOVÁ, V. Posouzení ekotoxicity kontaminovaných matric vnášených do ekosystému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.cs
dc.identifier.other67432cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/35612
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá posouzením ekotoxicity různých matric kontaminovaných v důsledku antropogenní činnosti a vnášených do ekosystému. Jedná se zejména o odpadní materiál různého původu; stavební, průmyslový, energetický, biodegradabilní a další. Pro experimentální účely byly vybrány čistírenské kaly jako velkoobjemový odpad s neustále se zvyšující produkcí. Kaly byly testovány z pohledu nejčastějšího způsobu jejich využití - aplikace na zemědělské půdě. Legislativně je toto nakládání omezeno pouze mezními hodnotami koncentrací rizikových prvků. Z toho důvodu byla hodnocena potenciální ekotoxicita kalů, neboť chemická analýza sama o sobě není schopna predikovat účinky na živé organismy. Ekotoxikologické hodnocení bylo provedeno prostřednictvím kontaktních biotestů. Jako testovací organismy byly vybrány živočišné organismy Eisenia foetida, Folsomia candida, Heterocypris incongruens a rostlina Lactuca sativa. Testovány byly kaly z ČOV Brno - Modřice, Valtice, Mikulov a Lednice. Při dodržení aplikační dávek stanovených vyhláškou, nevykazovaly vzorky kalů ekotoxicitu. Naopak lze usuzovat, že půdy obohacené kaly příznivě ovlivňují biotu půdního ekosytému.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis evaluates the influence of contaminated matrices introduced into the ecosystem in terms of ecotoxicity. It is focused mainly on matrix generated by anthropogenic activities, especially waste of various origin - industrial, energetical, biodegradable and more. For experimental purposes sewage sludge as the bulk waste with the ever-increasing production was selected. Sewage sludge was tested at its most common use - application on the agricultural land. This application is limited by legislative through the concentration limits of hazardous elements. For this reason, the potential ecotoxicity of sludge was evaluated. Ecotoxicological evaluation was performed using the contact bioassays. As the test organisms Eisenia foetida, Folsomia candida, Heterocypris incongruens a plant Lactuca sativa were selected. Sludge from wastewater treatment plants Brno - Modřice, Valtice, Mikulov and Lednice was tested. Samples of sewage sludge showed no ecotoxicity, while respecting the application amount established by the regulation. On the contrary, it can be concluded that soils enriched by sewage sludge show positive effect on soil biota.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEkotoxicitacs
dc.subjectkontaminované matricecs
dc.subjectkontaktní testy ekotoxicitycs
dc.subjectEcotoxicityen
dc.subjectcontaminated matricesen
dc.subjectcontact ecotoxicity testsen
dc.titlePosouzení ekotoxicity kontaminovaných matric vnášených do ekosystémucs
dc.title.alternativeEcotoxicological assessment of contaminated matrices discharged into the ecosystemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-01-22cs
dcterms.modified2015-01-29-09:32:28cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid67432en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:28:23en
sync.item.modts2019.05.18 20:34:40en
dc.contributor.refereeVávrová, Miladacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record