Show simple item record

Solution of General Stress Concentrators in Anisotropic Media by Combination of FEM and the Complex Potential Theory

dc.contributor.advisorKotoul, Michalen
dc.contributor.authorŠeveček, Oldřichen
dc.date.accessioned2019-11-27T20:28:46Z
dc.date.available2019-11-27T20:28:46Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationŠEVEČEK, O. Řešení obecných koncentrátorů napětí v anisotropních prostředích pomocí kombinace MKP a teorie komplexních potenciálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other24771cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/356
dc.description.abstractDisertační práce se věnuje problematice obecných koncentrátorů napětí v anisotropních prostředích. Zejména se jedná o problém trhlin končících na rozhraní dvou různých materiálů, či problém obecného více-materiálového klínu. Cílem práce je vytvořit komplexní nástroj pro posuzování obecných koncetrátorů napětí tj, popis pole napětí v jeho okolí, zahrnutí případného vlivu přemostění trhliny do výsledného pole napětí a definici lomových kritérií pro obecný koncentrátor v anisotropním prostředí. U popisu pole napětí je využit tzv. Lechnického-Strohův formalismus a technika spojitě rozložených dislokací využívající teorii komplexních potenciálů. V práci je rovněž široce uplatněn tzv. dvoustavový "psí"-integrál (pro výpočet různých součinitelů asymptotického rozvoje pro napětí), založený na Bettiho recipročním teorému v kombinaci s metodou konečných prvků. Pro formulaci lomových kritérií je použita teorie tzv. „konečné lomové mechaniky“ a teorie sdružených asymptotických rozvojů. Studován je především vztah mezi ohybem trhliny podél rozhraní a její případnou pentrací do základního materiálu. Veškeré potřebné výpočty jsou prováděny v matematických softwarech MAPLE 10.0, MATLAB 7.1 a konečnoprvkovém systému ANSYS 10.0.en
dc.description.abstractThe thesis focuses to the solution of the problems of general stress concentrators in anisotropic media. Particularly, it is a problem of cracks terminating on the interface of two dissimilar materials or problems of general multi-material wedge. The main aim of the work is to work up a complex toolbox for the assessment of general stress concentrators, i.e. a tool for the description of the stress field in its vicinity, the inclusion of the crack bridging effect into the resulting stress field, and the definition of the fracture criteria for the crack impinging at the interface in dissimilar anisotropic media. For the description of the stress field the so-called Lechnitskii-Stroh formalism and continuously distributed dislocation technique, exploiting the complex potential theory is used. The work also widely employs the two-state "psi"-integral (for the calculation of various factors of the asymptotic stress expansions) based on the Betti´s reciprocal theorem in combination with FEM. For the fracture criterion definition the theory of Finite Fracture Mechanics and matched asymptotic expansions is used. Especially the competition between the crack deflection along the interface and the crack penetration into the base material is studied. All the needed calculations are performed in the mathematical softwares MAPLE 10.0, MATLAB 7.1 and in the finite element system ANSYS 10.0.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectanisotropní bimateriálen
dc.subjectdvoustavový integrálen
dc.subjectzobecněný faktor intensity napětíen
dc.subjectT-napětíen
dc.subjectMKPen
dc.subjectpřemostěná trhlinaen
dc.subjectlomová kritériaen
dc.subjectanisotropic bimaterialcs
dc.subjecttwo-state integralcs
dc.subjectgeneralized stress intensity factorcs
dc.subjectT-stresscs
dc.subjectFEMcs
dc.subjectbridged crackcs
dc.subjectfracture criteriacs
dc.titleŘešení obecných koncentrátorů napětí v anisotropních prostředích pomocí kombinace MKP a teorie komplexních potenciálůen
dc.title.alternativeSolution of General Stress Concentrators in Anisotropic Media by Combination of FEM and the Complex Potential Theorycs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-10-20cs
dcterms.modified2012-06-18-14:28:15cs
thesis.disciplineInženýrská mechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid24771en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 14:04:29en
sync.item.modts2020.05.22 12:58:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeecs
but.defenceCíle disertační práce jsou jasně vymezeny a představují komplexní řešení problematiky lomově-mechanického popisu obecných singulárních koncentrátorů napětí, zejména trhlinám s vrcholem na rozhraní dvou anizotropních materiálů. Tento náročný a v současnosti velmi aktuální úkol byl splněn na vysoké úrovni. I když je disertace zaměřena převážně teroreticky, mají dosažené výsledky významný dopad pro praktické problémy posuzování stability složených materiálů s obecnými singulárními koncentrátory napětí.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record