Show simple item record

Advanced Computational Tool for Flue Gas Cleaning System Design in Thermal Processing of Waste

dc.contributor.advisorBébar, Ladislavcs
dc.contributor.authorKropáč, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-04-04T07:19:06Z
dc.date.available2019-04-04T07:19:06Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationKROPÁČ, J. Pokročilý výpočtový nástroj pro návrh systému čištění spalin z procesu termického zpracování odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other62946cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3571
dc.description.abstractDisertační práce spočívá v popisu vývoje výpočtového nástroje pro analýzu a sofistikovaný návrh systému čištění spalin z termického zpracování odpadů. Posouzením aparátové skladby procesu čištění spalin z pohledu energetické náročnosti, teplotního průběhu spalinové cesty, a zajištění splnění emisních limitů umožní nástroj sledování vlivu systému čištění spalin na energetickou účinnost současné spalovny odpadů. Práce navazuje na již vytvořené výpočtové systémy. Její výstup bude integrován do podoby softwarového systému s uživatelsky přívětivým rozhraním. Tvorba výpočtového systému vychází z rešerše provedené v předmětné oblasti. V práci jsou uvedeny soubory provozních hodnot a výpočtových vztahů popisující současné technologie využívané pro snižování škodlivých emisí ve spalinách z termického zpracování odpadu.cs
dc.description.abstractThe thesis describes the development of a computational tool that allows sophisticated analysis and design of flue gas cleaning technologies for thermal treatment of waste. The assessment of a technological composition of the process in terms of energy consumption, temperature of the flue gas stream and ensuring the fulfilment of emission limits allows estimating the influence of flue gas cleaning system on parameters of an up-to-date waste incinerator. The work is based on an already created computational system. Its output will be integrated into a software system with a user-friendly interface. Creation of the computational system is based on the performed research in the given area. The work presents sets of operational values and relationships describing current technologies used to reduce harmful emissions in the flue gas from thermal treatment of waste.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectČištění spalincs
dc.subjectspalování odpadůcs
dc.subjectvýpočtový systémcs
dc.subjectenergetické využití odpaducs
dc.subjectmatematické modelovánícs
dc.subjectsimulační výpočtycs
dc.subjectFlue gas cleaningen
dc.subjectwaste combustionen
dc.subjectcomputational systemen
dc.subjectenergy recovery of wasteen
dc.subjectmathematical modellingen
dc.subjectsimulationen
dc.titlePokročilý výpočtový nástroj pro návrh systému čištění spalin z procesu termického zpracování odpadůcs
dc.title.alternativeAdvanced Computational Tool for Flue Gas Cleaning System Design in Thermal Processing of Wasteen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-11-02cs
dcterms.modified2013-03-01-09:34:30cs
thesis.disciplineKonstrukční a procesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid62946en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:48:56en
sync.item.modts2020.03.31 22:38:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKlemeš,, Jiřícs
dc.contributor.refereeUcekaj, Vladimírcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) prof. Ing. Dr. Jiří Klemeš, DSc., Dr.h.c. (člen) Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. (člen) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Odstrčil, CSc. (člen) RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen)cs
but.defenceAktuální DDP z oblasti energ. využívání odpadu je zaměřena na tvorbu simulačního výpočtového nástroje umožňující analýzu a posouzení systému čištění spalin po stránce dosažení emisních limitů.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStroje a zařízenícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record