Show simple item record

Stabilized operation and short-circuit conditions within E.ON 110kV power network supplied from Otrokovice 110kV switching station, during the period of 2012

dc.contributor.advisorBlažek, Vladimírcs
dc.contributor.authorKuba, Petrcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:04:41Z
dc.date.available2018-10-21T17:04:41Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationKUBA, P. Ustálený chod a zkratové poměry v síti 110 kV E.ON napájené z rozvodny 110 kV Otrokovice v roce 2012 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other51971cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3587
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou ustáleného chodu a zkratových poměrů v síti 110 kV E.ON, napájené z rozvodny 110 kV Otrokovice. Rozvodna Otrokovice zajišťuje transformaci z nadřazené soustavy 400 kV na soustavu 110 kV prostřednictvím tří transformátorů. V rámci zvýšení spolehlivosti dodávky elektrické energie a zlepšení ekonomiky provozu se uvažuje o přechodu z můstkového provozu dvou transformátorů na můstkový provoz tří transformátorů. To však s sebou přináší výrazné zhoršení zkratových poměrů v síti 110 kV. Úkolem této práce je vyhodnotit a porovnat obě varianty provozu z hlediska ustáleného chodu a zkratových poměrů v síti 110 kV při jednopólovém a třípólovém zkratu a následně provést návrh provozních a technických opatření. V úvodu je popsána elektrizační soustava a její části. Teoretická část práce rozebírá postupy při řešení ustáleného chodu a zkratových poměrů dlouhých vedení. Praktická část práce se zabývá aplikací poznatků na danou síť. V závěru jsou shrnuty nejpodstatnější informace a výsledky vyhodnocení obou posuzovaných variant.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with steady running and short-circuit conditions in the 110 kV network, E. ON, fed from 110 kV Otrokovice. Substation Otrokovice ensures system transformation from 400 kV to 110 kV system through three transformers. In order to increase reliability of power supply and improved economy is considered to bridge the transition from the operation of two transformers in bridge operations of the three transformers. However, this brings with it significant worsening of short-circuit conditions in the 110 kV network. The task of this work is to evaluate and compare the two variants of operation in terms of steady running and short-circuit conditions in the network at 110 kV and then implement operational and technical measures. The introduction describes the electricity system and its parts. The theoretical part of the paper discusses ways of dealing with steady running and short circuit conditions of long lines. Practical part will deal with applications of knowledge on the network. The conclusion summarizes the most relevant information and the results assessed both variants.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUstálený chodcs
dc.subjectzkratové poměrycs
dc.subjectpřenosová soustavacs
dc.subjectjednofázový zkratcs
dc.subjectrozvodnacs
dc.subjectelektrická energiecs
dc.subjecttransformátor.cs
dc.subjectSteady operationen
dc.subjectshort-circuit conditionsen
dc.subjectthe transmission systemen
dc.subjectline to earth faulten
dc.subjectsubstationen
dc.subjectelectrical energyen
dc.subjecttransformer.en
dc.titleUstálený chod a zkratové poměry v síti 110 kV E.ON napájené z rozvodny 110 kV Otrokovice v roce 2012cs
dc.title.alternativeStabilized operation and short-circuit conditions within E.ON 110kV power network supplied from Otrokovice 110kV switching station, during the period of 2012en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-05cs
dcterms.modified2012-06-05-16:08:43cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid51971en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:26:36en
sync.item.modts2020.03.30 19:55:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRampl, Martincs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) prof. Ing. František Janíček, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen) Ing. Petr Skala, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svou diplomovou práci na téma Ustálený chod a zkratové poměry v síti 110 kV E.ON napájené z rozvodny 110 kV Otrokovice v roce 2012. Oponent práce Ing. Rampl práci doporučil k obhajobě a uvedl doplňující dotazy. První směřoval k vhodnosti můstkového provozu tří transformátorů v rozvodně Otrokovice. Student odpověděl, že z hlediska spolehlivosti má tento provoz jednoznačné výhody. Další dotaz oponenta směřoval na nutnost opatření při můstkovém provozu transformátorů tak, aby bylo splněno kritérium n – 1. Tuto otázku student zodpověděl bez výhrad komise. Vedoucí práce doc. Blažek měl k práci určité výtky k označován veličin v práci a požadoval jejich uvedení na pravou míru. Toto student uvedl správně. Na dotaz na konkretizaci pojmu „můstkové zapojení“ student reagoval a vysvětlil toto ve schématu. V následující rozpravě měl dotaz prof. Janíček na zkratovou odolnost vyjádřenou výkonem. Tato otázka byla vzata zpět po objasnění, že zkratová odolnost daná výkonem plyne z praxe a platných norem v ČR.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record