Zobrazit minimální záznam

Comparison of conventional light bulbs and contemporary light sources in terms of mutual exchange

dc.contributor.advisorBaxant, Petrcs
dc.contributor.authorKočí, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-29T12:17:08Z
dc.date.available2018-10-29T12:17:08Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationKOČÍ, M. Srovnání klasických žárovek a současných světelných zdrojů z hlediska vzájemných náhrad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other51967cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3595
dc.description.abstractSemestrální projekt na téma Srovnání klasických žárovek a současných světelných zdrojů z hlediska vzájemných náhrad předznamenává diplomovou práci, která se bude věnovat shodné problematice. Hlavním pilířem diplomové práce budou praktická měření, jejichž struktura je naznačena v následujícím textu. Semestrální projekt tvoří teoretický základ pro diplomovou práci a zajišťuje celkový úvod do problematiky náhrad světelných zdrojů. Důraz je kladen zejména na odlišnosti mezi jednotlivými zdroji světla a na skutečné problémy, se kterými se mohou setkat spotřebitelé při přechodu na jiný typ žárovek, resp. zářivek. Protože spotřebitelé nejčastěji nahrazují původní světelné zdroje kompaktními zářivkami, věnuje semestrální projekt zvýšenou pozornost právě rozdílům mezi obyčejnými žárovkami a úspornými zářivkami.cs
dc.description.abstractTerm project on comparison of conventional light bulbs and light sources present in terms of mutual compensation marks dissertation, which will pay the same issue. The main pillar of the thesis will be a practical measure, whose structure is indicated below. Semester project constitutes a theoretical basis for a thesis and provides an overall introduction to the issue of compensation light sources. Emphasis is placed on the differences between the light source and the real problems may be encountered by consumers during the transition to another type of light bulbs, respectively. fluorescent lamps. Because consumers often replace the original lamps with compact fluorescent lamps, semester project pays attention to just the differences between ordinary incandescent and energy-saving fluorescent lamps.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectžárovkacs
dc.subjectkompaktní zářivkacs
dc.subjectdomácnostcs
dc.subjectbulben
dc.subjectbulben
dc.subjectcompact fluorescent lampen
dc.subjecthomeen
dc.titleSrovnání klasických žárovek a současných světelných zdrojů z hlediska vzájemných náhradcs
dc.title.alternativeComparison of conventional light bulbs and contemporary light sources in terms of mutual exchangeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-05cs
dcterms.modified2012-06-05-16:03:53cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid51967en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.11.02 04:42:07en
sync.item.modts2018.10.22 12:32:47en
dc.contributor.refereeSokanský, Karelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam