Show simple item record

Evaluation of a Construction in Terms of its Redevelopment into Non-residential Premises

dc.contributor.advisorAigel, Petrcs
dc.contributor.authorTuscher, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:37:58Z
dc.date.available2019-04-03T21:37:58Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationTUSCHER, M. Zhodnocení ceny stavebního objektu při jeho rekonstrukci na nebytové prostory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other70532cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/36106
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá oceněním nemovité věci před a po změně účelu užívání. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretických vstupech jsou definovány oblasti, které se týkají oceňování nemovitých věcí. V praktické části je již řešena případová studie, která je zaměřena na ocenění nemovité věci a jaký dopad na cenu nemovité věci bude mít změna účelu užívání. Se změnou účelu užívání z bytové jednotky na prostory určeny k podnikání souvisí stavební úpravy, které byly oceněny rozpočtářským programem. V závěru je analyzována cena nemovité věci před a po změně účelu užívání a její vyhodnocení.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with valuation of real property before and after change the purpose of use. The thesis is divided into two parts. In the theoretical inputs are defined areas related to real estate assessment. Cases study is dealt in the practical part. Case study is focused on real estate assessment and deals with determination of the impact on price of real property when will be changed the purpose of use. Also construction works related with change the purpose of use from residential unit to area intended to business. Construction works were calculated by budgeting programme. In the end is analysed price of real property before the purpose of use and after the purpose of use and evaluation of this price.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBytový prostorcs
dc.subjectprostor určený k podnikánícs
dc.subjectoceňovánícs
dc.subjectrozpočet.cs
dc.subjectResidential areaen
dc.subjectarea intended to businessen
dc.subjectassessmenten
dc.subjectbudget.en
dc.titleZhodnocení ceny stavebního objektu při jeho rekonstrukci na nebytové prostorycs
dc.title.alternativeEvaluation of a Construction in Terms of its Redevelopment into Non-residential Premisesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-11-07cs
dcterms.modified2014-11-13-15:04:05cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid70532en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:27:06en
sync.item.modts2020.03.31 01:26:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKunášek, Václavcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (místopředseda) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record