Show simple item record

Implementation of Strategy in Komerční Pojišťovna, a.s.

dc.contributor.advisorZich, Robertcs
dc.contributor.authorHorká, Barboracs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:36:03Z
dc.date.available2018-10-21T19:36:03Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationHORKÁ, B. Implementace strategie ve společnosti Komerční pojišťovna, a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.cs
dc.identifier.other40540cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3640
dc.description.abstractText seznamuje čtenáře s implementací strategie ve firmě. První kapitola (teoretická část) se věnuje obecným poznatkům z oblasti implementace strategie a metodám používaným k její aplikaci v praxi. Tato část by měla sloužit jako teoretický podklad pro část praktickou. Druhá část (analýza) se zaměřuje na činnost společnosti Komerční pojišťovna, a.s.. Popisuje historii společnosti, její činnost, organizační strukturu. Především však charakterizuje způsoby vrcholového vedení, kterými se snaží implementovat strategii do všech úrovní řízení. Součástí analytické části je dotazníkové šetření, které vystihuje úspěšnost této implementace z pohledu zaměstnanců. Třetí část pak uvádí návrhy a doporučení k zefektivnění těchto procesů.cs
dc.description.abstractThis material informs readers about implementation of strategy in company. The chapter number 1 (theoretical part) deals with the general principals of implementation of strategy and methods which are used for practise. This part should be instrumental as a theoretical base for the practical part. The sekond part (analysis) is focusing on running of comapany Komerční pojišťovna, a.s.. It describes history of company, its activities, organization structure. First of all it characterizes the methods, which are used by top management for implementation of strategy to all stages of management. Part of analysis is called questionnaire examination and it identifies fruitfulness of this implementation from employees view. The third part prezents proposals and recommendations for more efficient processes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectstrategiecs
dc.subjectimplementace strategiecs
dc.subjectorganizační strukturacs
dc.subjectvedenícs
dc.subjectKomerční pojišťovnacs
dc.subjecta.s.cs
dc.subjectmanažercs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectpodnikatelská strategiecs
dc.subjectvýhodacs
dc.subjectmotivace zaměstnancůcs
dc.subjectstrategyen
dc.subjectimplementation of strategyen
dc.subjectorganization structureen
dc.subjectleadershipen
dc.subjectKomerční pojišťovnaen
dc.subjecta.s.en
dc.subjectmanageren
dc.subjectquestionnaireen
dc.subjectbusiness strategyen
dc.subjectbenefiten
dc.subjectemployee motivationen
dc.titleImplementace strategie ve společnosti Komerční pojišťovna, a.s.cs
dc.title.alternativeImplementation of Strategy in Komerční Pojišťovna, a.s.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-16cs
dcterms.modified2011-07-13-10:45:23cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid40540en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:01:33en
sync.item.modts2019.05.18 05:48:39en
dc.contributor.refereeHomoláč, Radekcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record