Show simple item record

Determination of Optimum Parameters for Loans in the Real Estate Market and Their Practical Use in the Future

dc.contributor.advisorŠkapa, Stanislavcs
dc.contributor.authorPanajotovová, Monikacs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:38:09Z
dc.date.available2019-04-03T21:38:09Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationPANAJOTOVOVÁ, M. Stanovení optimálních parametrů úvěrů na realitním trhu a jejich praktické využití v budoucnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other37495cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/364
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá zkoumáním vývoje realitního financování v souvislosti se vznikem finanční krize. Podle hlavních příčin výkyvů v historii, porovnáváním úrokových sazeb úvěrů hypotečních, developerských a investičních v čase, modeluje vývoj optimální úrokové sazby realitního trhu. Modelují se zde optimální parametry úvěrů, v kombinaci druhů bankovního financování v oblasti realitního trhu s ohledem na jeho dlouhodobě udržitelný rozvoj, jako jednoho samostatného a nezávislého globálního trhu s pevným zařazením mezi ostatní trhy odvětví. Metodicky bude použita analýza metod financování, komparativní metoda vývoje úrokových sazeb komerčních bank a analýza struktury komerčních úrokových sazeb. Výsledkem práce očekáváme optimistický, realistický a pesimistický scénář dalšího vývoje financování nemovitostního trhu a model konstrukce optimálních úrokových sazeb.cs
dc.description.abstractThis master´s thesis examines the development of real estate financing in relation to the credit crunch. Accordnig to main causes of fluctuations in history, comparing interest rates, mortgage loans, property development and investment in time, it models the evolution of optimal interest rates of real estate market. The loans’ optimal parameters with combination of types of bank financing in the real estate market with regard to its sustainable development as a separate and independent global market with strong inclusion among the other market sectors, are formed there. In this dissertation the analysis of financing methods will be used, comparative method of commercial banks‘ interest rate and analysis of commercial interest rates‘ structure. The result of the work we expect to be optimistic, realistic and pessimistic scenarios of futher development of real estate finance market and the model of the optimal interest rates‘ structure.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectúroková sazbacs
dc.subjectequitacs
dc.subjecthypotečnícs
dc.subjectdeveloperský a investiční úvěrcs
dc.subjectrealitní trhcs
dc.subjectoptimální úroková míracs
dc.subjectinterest rateen
dc.subjectequityen
dc.subjectmortgageen
dc.subjectproperte development and investment crediten
dc.subjectreal estate marketen
dc.subjectoptimal interest rateen
dc.titleStanovení optimálních parametrů úvěrů na realitním trhu a jejich praktické využití v budoucnucs
dc.title.alternativeDetermination of Optimum Parameters for Loans in the Real Estate Market and Their Practical Use in the Futureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-20cs
dcterms.modified2011-08-05-10:45:06cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid37495en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 00:20:04en
sync.item.modts2020.03.31 19:10:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFajkus, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record