Show simple item record

P1-aproximace radiačního přenosu: Aplikace na obloukové plazma SF6 + CU

dc.contributor.authorBogatyreva, Nadezdacs
dc.contributor.authorBartlová, Miladacs
dc.contributor.authorAubrecht, Vladimírcs
dc.contributor.authorHolcman, Vladimírcs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:01:16Z
dc.date.available2020-08-04T11:01:16Z
dc.date.issued2014-12-01cs
dc.identifier.citationCENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY. 2014, vol. 2015 (13), issue 1, p. 502-508.en
dc.identifier.issn1895-1066cs
dc.identifier.other111378cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/36688
dc.description.abstractThe objective of the paper consists of a theoretical prediction of radiative heat transfer in arc plasmas of SF6 (sulphur hexafluoride) with various admixtures of copper vapours. As a mathematical tool the P1-approximation was used. Due to very complicated frequency dependence of absorption coefficients, Planck and Rosseland mean absorption coefficients have been derived from calculated absorption spectrum. Main radiation quantities (radiation intensity, radiation flux density and its divergence – net emission) have been determined in cylindrical arc plasmas for several model temperature profiles. Contribution to the net emission of copper admixtures is discussed. Conclusions have been made concerning validity and utilization of various absorption means.en
dc.description.abstractCíl práce spočívá v teoretické předpovědi radiačního přenosu tepla v obloukovém plazmatu SF6 (hexafluorid síry), s různými přísadami par mědi. Jako matematický nástroj byal použita P1-aproximace. Vzhledem k velmi komplikované frekvenční závislosti absorpčních koeficientů, Planckovy a Rosselandovy střední koeficienty absorpce byly odvozeny z vypočteného absorpčního spektra. Hlavní veličiny záření (intenzita záření, hustota toku záření a jeho divergence - čistá emise) byly stanoveny ve válcovém obloukovém plazmatu pro několik modelových profilů teploty. Je diskutován příspěvek měděných příměsí k čisté emisi. Byly provedeny závěry týkající se platnosti a využití různých středních hodnot absorpčních koeficientů.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent502-508cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherDe Gruyter Opencs
dc.relation.ispartofCENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRYcs
dc.relation.urihttp://www.degruyter.com/view/j/chem.2015.13.issue-1/chem-2015-0063/chem-2015-0063.xml?format=INTcs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cs
dc.subjectZáření termálního plazmatu
dc.subjectstřední absorpční koeficienty
dc.subjectstřední emise
dc.subjectThermal plasma radiationen
dc.subjectmean absorption coefficientsen
dc.subjectnet emissionen
dc.titleP1-approximation for radiative transfer: application to SF6 + Cu arc plasmasen
dc.title.alternativeP1-aproximace radiačního přenosu: Aplikace na obloukové plazma SF6 + CUcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav fyzikycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
sync.item.dbidVAV-111378en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:01:16en
sync.item.modts2020.08.04 12:47:18en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume2015 (13)cs
dc.identifier.doi10.1515/chem-2015-0063cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1895-1066/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported