Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation in the Company and Proposals to Its Improvement

dc.contributor.advisorPernica, Martincs
dc.contributor.authorKoukalová, Žanetacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:17:22Z
dc.date.available2025-02-05cs
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKOUKALOVÁ, Ž. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other82135cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/36817
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti PAVLOVÍN, spol. s r. o, za období 2009 - 2013. V práci je vycházeno z vlastních zkušeností, odborné literatury, jejíž seznam je uveden na konci práce, a neveřejných zdrojů. Práce obsahuje identifikaci teoretických východisek, metod použitých pro hodnocení finančního zdraví podniku, informací o společnosti a vypracování finanční analýzy, na jejímž základě jsou v závěru navržena opatření vedoucí ke zlepšení hospodaření podniku.cs
dc.description.abstractPresented master’s degree thesis provides an insight into financial situation of a selected wine production company in a specific period of time (2009 – 2013). The data has been based on own experience, technical literature, and private resources as well. The results include identification of several general theoretical foundations, special methods for the company's financial condition assessment, extensive information pool concerning the company, and precise elaboration of financial analysis. As far as thesis conclusions are concerned, several measures have been designed to provide an effective basis for both successful and sustainable company's management in the future.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectmetody finanční analýzycs
dc.subjectPorterův model pěti silcs
dc.subject7S firmy McKinseycs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectaktivitacs
dc.subjectSpider analýza.cs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectfinancial analysis methodsen
dc.subjectPorter´s five forces modelen
dc.subjectMcKinsey 7S Modelen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectindebtednessen
dc.subjectactivityen
dc.subjectSpider analysis.en
dc.titleHodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation in the Company and Proposals to Its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-05cs
dcterms.modified2015-02-09-14:42:33cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid82135en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.03 16:32:24en
sync.item.modts2019.04.03 06:19:26en
dc.contributor.refereeBednářová,, Evacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record