Now showing items 98-117 of 388

 • Management multikulturních firem 

  Havlík, Jakub
  Diplomová práce se věnuje problematice řízení lidských zdrojů multikulturních společností, hodnocením úspěšnosti zahraniční podnikové strategie, hodnocením kompetencí, výkonu a spokojenosti mezinárodního manažera působícího ...
 • Management osobního rozvoje 

  Dvořáčková, Dagmar
  Diplomová práce „Management osobního rozvoje“ je zaměřena na analýzu v oblasti managementu osobního rozvoje u výrobní společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s se zaměřením na technicko-hospodářské pracovníky a především na ...
 • Management počítačové sítě 

  Hrnčíř, Jan
  Diplomová práce se zabývá posouzením současného stavu managementu počítačové sítě a informační bezpečnosti pro konkrétní společnost. Na základě provedených analýz budou následně navrženy možné změny a vylepšení s ohledem ...
 • Marketingová komunikace podniku 

  Tomšů, Michaela
  Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací restaurací U Malířů a Pálffy palác s cílem odhalit nedostatky současných nástrojů a navrhnout nové, které se budou podílet na zviditelnění a konkurenceschopnosti. První ...
 • Marketingová komunikace podniku 

  Paděra, Lukáš
  Marketing a propagace jsou v dnešní době zcela běžnými prvky jak pro širokou veřejnost, tak pro samotné podnikatelské subjekty. Nelze si představit firmu ani organizaci, která by marketing v jakékoli podobě nevyužívala. ...
 • Marketingová strategie Heaven Labs 

  Hromada, František
  Diploma thesis is focus on marketing strategy of Heaven Labs, producer of powder food MANA. It covers analysis of powder food industry and proposes marketing approach for increasing awareness and increasing sales. Thesis ...
 • Marketingová strategie pro společnost TOP servis spol. s r.o 

  Remiš, Ivo
  Diplomová práce se zabývá změnou marketingové strategie podniku TOP servis spol. s r.o. pomocí obsahového marketingu. V práci je popsána realizace obsahového marketingu, uvedeny jsou také finanční částky za publikace obsahu. ...
 • Marketingová strategie produktu 

  Jančová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku marketingové strategie nově zavedeného produktu ve společnosti Danza Brno, z.s. Základem pro návrh vhodné marketingové strategie jsou údaje získané na základě teoretických ...
 • Marketingová strategie společnosti S.E.N. OKNA A DVEŘE spol. s r.o. 

  Suchý, Marek
  Předmětem diplomové práce je návrh marketingové strategie podniku S.E.N. OKNA A DVEŘE spol. s r.o. působící na trhu s výplněmi stavebních otvorů. Práce na základě znalostí získaných v teoretické části a informací zjištěných ...
 • Marketingové aktivity ELKO Elektro s.r.o. 

  Kobližková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá návrhy na zlepšení marketingových aktivit podniku na základě provedeného zhodnocení stávající situace. Teoretická část vymezuje jednotlivé koncepce marketingového mixu a popisuje jeho jednotlivé ...
 • Marketingový mix konkrétního podniku 

  Dočekalová, Simona
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovým mixem konkrétního podniku. Předmětem této práce je analýza současného stavu marketingového mixu vybraného podniku a sestavení doporučení pro tvorbu mixu nového. Hlavním cílem ...
 • Marketingový mix prodejce a servisu automobilů Alcor Motors, s.r.o. 

  Pristachová, Lívia
  Diplomová práca je zameraná na návrh využitia vhodných nástrojov marketingového mixu pre predajcu a servisu automobilov Alcor Motors, s.r.o. Špecifikuje pojmy nutné pre pochopenie tejto problematiky. Analyzuje súčasnú ...
 • Marketingový mix společnosti 

  Motyčková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá zlepšením komunikačního mixu společnosti Nitara s.r.o. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, popsán marketing, analýza konkurence, marketingový mix a nástroje komunikačního ...
 • Marketingový mix TK Orel Telnice 

  Zámečníková, Klára
  Hlavním cílem diplomové práce bylo rozšířit portfolio nabízených služeb Tanečního klubu Orel Telnice a pro tyto navrhované služby zpracovat marketingový mix. Práce obsahuje analýzu externího i interního prostředí a z ní ...
 • Marketingový plán cestovní kanceláře 

  Šotola, Filip
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh marketingového plánu pro cestovní kancelář AVANTI-TOUR. Diplomová práce je rozdělena na tři hlavní části. V první teoretické části jsou popsány základní pojmy z oblasti marketingu. ...
 • Marketingový plán ke zvýšení prodeje čerstvých těstovin La Brusla Pasta 

  Bařinová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou marketingového plánu pro firmu La Brusla Pasta, která vyrábí čerstvé těstoviny. Práce je členěna na část teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části jsou objasněny základní ...
 • Marketingový plán pro BT SERVIS 

  Bilíková, Eva
  Předmětem diplomové práce je sestavení marketingového plánu pro společnost BT servis, která plánuje otevřít novou pobočku v Jihomoravském kraji. V první části jsou představena teoretická východiska, která se vztahují ke ...
 • Marketingový plán značky Horsefeathers 

  Šmíd, Michal
  Předmětem diplomové práce je návrh marketingového plánu značky Horsefeathers. Teoretická část se zabývá jednotlivými kroky týkajícími se marketingového plánování, tyto poznatky vycházejí z odborné literatury. V praktické ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka společnosti Peek & Cloppenburg s jejími internetovými stránkami a návrh na jejich zlepšení 

  Stehnová, Kristýna
  Tato práce pojednává o spokojenosti zákazníků společnosti Peek & Cloppenburg v České republice s jejími internetovými stránkami. V první části práce jsou stanoveny hlavní a dílčí cíle a metody k jejich dosažení. V další ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků s III. důchodovým pilířem 

  Filkuka, Martin
  Tato diplomová práce má za cíl pomocí marketingového výzkumu zjistit spokojenost studentů vysokých škol se třetím pilířem důchodového systému. V první části jsou uvedeny cíle práce včetně potřebných metod. Následující ...