Now showing items 227-246 of 388

 • Obchodování elektrické energie v soudobých podmínkách České republiky 

  Lomjanský, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá obchodovaním elektrickej energie v súdobých podmienkach Českej republiky. Najskôr definuje teoreticko-právne aspekty trhu s elektrickou energiou a niekoľko základných pojmov týkajúcich sa danej ...
 • Objektivizované ocenění podnikatelského subjektu 

  Ambrosová, Aneta
  Cílem této práce je za pomoci dále popsaných analýz a metod oceňování podniku určit hodnotu vybraného podnikatelského subjektu. Ocenění bude managementu společnosti sloužit pro interní účely a bude provedeno k 31. 12. 2014. ...
 • Oceňování podniku 

  Kuběnová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá oceněním společnosti metodou diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. V teoretické části práce jsou charakterizovány základní pojmy, principy a metody týkající se oceňování ...
 • Opatření ECB a ČNB v rámci finanční krize a jejich dopad na vybrané banky 

  Janáčková, Ivana
  Diplomová práce se zaměřuje na popis a analýzu světové krize započatou v roce 2007. Dále hodnotí opatření přijatá Evropskou centrální bankou a Českou národní bankou v reakci na tuto krizi. Obsahuje vyhodnocení těchto ...
 • Opatření ECB a ČNB v rámci finanční krize a jejich dopad na vybrané banky 

  Janáčková, Ivana
  Diplomová práce se zaměřuje na popis a analýzu světové krize započatou v roce 2007. Dále hodnotí opatření přijatá Evropskou centrální bankou a Českou národní bankou v reakci na tuto krizi. Obsahuje vyhodnocení těchto ...
 • Optimalizace investičních strategií pomocí genetických algoritmů 

  Novák, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a optimalizaci automatického obchodního systému, se kterým bude možné obchodovat v prostředí FOREXu. Cílem je vytvořit obchodní strategii, která bude relativně bezpečná, stabilní ...
 • Optimalizace investičního portfolia pomocí metaheuristiky 

  Haviar, Martin
  Diplomová práce se zabýva návrhem a implementací investičního modelu, který aplikuje metody Postmoderní teorie portfolia. Na optimalizaci portfolia je použitá metaheuristika optimalizace rojem částic (PSO), které parametry ...
 • Optimalizace provozních a finančních nákladů v maloobchodním podniku 

  Surman, Richard
  Tématem diplomové práce je optimalizace nákladů v obchodním podniku. Pod tímto názvem se skrývá snaha modifikovat náklady takovým způsobem, aby bylo dosaženo lepšího hospodaření podniku. Aby bylo možné náklady analyzovat ...
 • Optimalizace příspěvkové organizace a teorie spravedlnosti 

  Bližňáková, Monika
  Tato diplomová práce je zaměřena na ekonomický a personální dopad dvou sloučených středních škol – Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí se Střední školou řemesel a služeb Velké Meziříčí. Předmětem ...
 • Optimalizace výrobního procesu tlakových senzorů ve společnosti BD Sensors s.r.o. 

  Vaňková, Michala
  Tato diplomová práce je zaměřena na zefektivnění výrobního procesu tlakových senzorů ve společnosti BD SENSORS s.r.o. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a metody z oblasti průmyslového inženýrství, následně ...
 • Podnikatelský plán na založení dětského lesního klubu 

  Hurta, Adam
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu na založení lesního dětského klubu. Návrh reaguje na současnou situaci na trhu předškolní výchovy dětí, kdy poptávka po státních mateřských školkách převyšuje ...
 • Podnikatelský plán na založení nové firmy 

  Zbytková, Šárka
  Tématem diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu na založení nového podniku působícího v oboru gastronomie, který se bude specializovat na catering, kuchařské kurzy a výrobu cukrářských výrobků. V návrhu řešení ...
 • Podnikatelský plán na založení restaurace 

  Vašendová, Dominika
  Předmětem této diplomové práce je vytvoření podnikatelského plánu na založení restaurace ve Frenštátě pod Radhoštěm. První část se zaměřuje na teoretická východiska, která vymezují pojmy spjaté s tvorbou podnikatelského ...
 • Podnikatelský plán pro rozšíření emisní stanice 

  Klosíková, Kristýna
  Cílem práce je vytvořit podnikatelský plán na rozšíření stávajícího podniku, který se zabývá měřením emisí. Podnikatelský plán vychází z vnějších a vnitřních analýz firmy. Teoretická část se věnuje jednotlivým pojmům, ...
 • Podnikatelský plán pro založení jezdecké stáje 

  Kiliánová, Monika
  Předmětem této diplomové práce je zpracování podnikatelského plánu pro založení jezdecké stáje. Jezdecká stáj bude umístěna v obci Vesce u Moravských Budějovic a mezi hlavní služby, které bude nabízet, patří ustájení koní, ...
 • Podnikatelský plán pro založení komerčního divadla 

  Pavlík, Vladimír
  Diplomová práce se zaměřuje na zpracování podnikatelského plánu, který ukazuje, jak by mohlo vypadat ekonomicky prosperující komerční divadlo fungující v Brně. Práce je rozdělená na tři části. První část popisuje typologií ...
 • Podnikatelský plán pro založení mateřské školy 

  Soukupová, Šárka
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení soukromé mateřské školy ve městě Ivančice, a to jako společnosti s ručením omezeným. Návrh vychází z potřeb trhu a analýzy obecného i oborového okolí, pro které ...
 • Podnikatelský plán pro založení nového podniku 

  Netolická, Petra
  Tato diplomová práce je zaměřena na podnikatelský plán pro založení nového podniku v zemědělství. První část práce je teoretická a vymezuje základní pojmy, analýzy použitelné pro podnikatelský záměr a postup při tvorbě ...
 • Podnikatelský plán pro založení nového podniku 

  Levek, Petr
  Tato práce je zaměřena na podnikatelský plán pro založení nového podniku Softeko, který se bude zabývat provozováním samoobslužné automyčky. Poskytne nejen teoretický přehled, ale bude obsahovat zejména veškeré potřebné ...
 • Podnikatelský plán pro založení svatebního salónu 

  Čapková, Martina
  Diplomová práce se zabývá založením reálného podnikatelského záměru v oblasti služeb. Konkrétně se jedná o služby svatebního salónu. V podnikatelském plánu jsou obsažena všechna důležitá kritéria pro založení tohoto druhu ...