Now showing items 237-256 of 388

 • Podnikatelský plán na založení dětského lesního klubu 

  Hurta, Adam
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu na založení lesního dětského klubu. Návrh reaguje na současnou situaci na trhu předškolní výchovy dětí, kdy poptávka po státních mateřských školkách převyšuje ...
 • Podnikatelský plán na založení nové firmy 

  Zbytková, Šárka
  Tématem diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu na založení nového podniku působícího v oboru gastronomie, který se bude specializovat na catering, kuchařské kurzy a výrobu cukrářských výrobků. V návrhu řešení ...
 • Podnikatelský plán na založení restaurace 

  Vašendová, Dominika
  Předmětem této diplomové práce je vytvoření podnikatelského plánu na založení restaurace ve Frenštátě pod Radhoštěm. První část se zaměřuje na teoretická východiska, která vymezují pojmy spjaté s tvorbou podnikatelského ...
 • Podnikatelský plán pro rozšíření emisní stanice 

  Klosíková, Kristýna
  Cílem práce je vytvořit podnikatelský plán na rozšíření stávajícího podniku, který se zabývá měřením emisí. Podnikatelský plán vychází z vnějších a vnitřních analýz firmy. Teoretická část se věnuje jednotlivým pojmům, ...
 • Podnikatelský plán pro založení jezdecké stáje 

  Kiliánová, Monika
  Předmětem této diplomové práce je zpracování podnikatelského plánu pro založení jezdecké stáje. Jezdecká stáj bude umístěna v obci Vesce u Moravských Budějovic a mezi hlavní služby, které bude nabízet, patří ustájení koní, ...
 • Podnikatelský plán pro založení komerčního divadla 

  Pavlík, Vladimír
  Diplomová práce se zaměřuje na zpracování podnikatelského plánu, který ukazuje, jak by mohlo vypadat ekonomicky prosperující komerční divadlo fungující v Brně. Práce je rozdělená na tři části. První část popisuje typologií ...
 • Podnikatelský plán pro založení mateřské školy 

  Soukupová, Šárka
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení soukromé mateřské školy ve městě Ivančice, a to jako společnosti s ručením omezeným. Návrh vychází z potřeb trhu a analýzy obecného i oborového okolí, pro které ...
 • Podnikatelský plán pro založení nového podniku 

  Netolická, Petra
  Tato diplomová práce je zaměřena na podnikatelský plán pro založení nového podniku v zemědělství. První část práce je teoretická a vymezuje základní pojmy, analýzy použitelné pro podnikatelský záměr a postup při tvorbě ...
 • Podnikatelský plán pro založení nového podniku 

  Levek, Petr
  Tato práce je zaměřena na podnikatelský plán pro založení nového podniku Softeko, který se bude zabývat provozováním samoobslužné automyčky. Poskytne nejen teoretický přehled, ale bude obsahovat zejména veškeré potřebné ...
 • Podnikatelský plán pro založení svatebního salónu 

  Čapková, Martina
  Diplomová práce se zabývá založením reálného podnikatelského záměru v oblasti služeb. Konkrétně se jedná o služby svatebního salónu. V podnikatelském plánu jsou obsažena všechna důležitá kritéria pro založení tohoto druhu ...
 • Podnikatelský plán pro založení vlastní firmy MARTart 

  Klusáková, Marta
  Diplomová práce se zaměřuje na sestavení reálného a proveditelného podnikatelského plánu pro založení vlastní firmy MARTart, s.r.o. Vypracovaný podnikatelský plán vychází z analýzy prostředí podniku a také z primárního ...
 • Podnikatelský plán pro založení vlastní firmy specializující se na prodej golfových míčků v České republice prostřednictvím e-commerce 

  Nykl, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení firmy specializující se na prodej golfových míčků v České republice formou e-commerce. Práce postupuje od vymezení základních pojmů v teoretické části, ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kuklová, Marie
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru pro založení nového internetového obchodu s bytovým textilem a bytovými doplňky. Analyzuje současný stav z hlediska tržního prostředí a konkurence. Obsahuje ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hůlková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá navržením podnikatelského plánu pro založení tanečního studia poskytující nabídku výuky různorodé akrobacie. Společnost je spíše menšího rázu dle členění velikosti podniků. Práce se rozděluje ...
 • Podnikatelský záměr - přeměna obchodní společnosti 

  Mandovcová, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je analýza podnikatelského záměru stavební společnosti, návrh strategie a komparace variant realizace navržené strategie. Komparace bude v práci provedena z pohledu ekonomického, právního a daňového. ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření firmy 

  Bábíková, Markéta
  Práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na rozšíření služeb podniku provozující restauraci. Analytická a návrhová část tematicky vychází z části teoretické, jejíž součástí je popis sestavení podnikatelského plánu ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření stolařské firmy 

  Pospíšilová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá problematikou podnikání a jeho úspěšnosti. Akcent je zaměřen na analýzu stávajícího podnikání subjektu truhlářství Antonín Hála - HAANT. K provedení analýzy jsou použity analýzy vnitřního i oborového ...
 • Podnikatelský záměr - vývoj mobilní aplikace 

  Zemánek, Martin
  Účelem této diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru na vývoj aplikace pro chytrá mobilní zařízení. Aplikace nabídne uživatelům možnost přímého nákupu a prodeje použitých automobilů. Práce navrhne postup realizace ...
 • Podnikatelský záměr - založení malého vinařství 

  Šoukalová, Jitka
  Cílem této diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu na založení malého moravského vinařství s názvem MALÝ LEV, s. r. o. Společnost se bude zabývat pěstováním vinné révy, jejím zpracováním do podoby zemských vín ...
 • Podnikatelský záměr - založení soukromé mateřské školy 

  Mazánková, Kamila
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem založení soukromé mateřské školy ve městě Rájec-Jestřebí. Mateřská škola bude založena jako společnost s ručením omezeným. Diplomová práce je složena ze tří základních částí. ...