Now showing items 336-355 of 388

 • Technická analýza 

  Halász, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou technickej analýzy a jej využitia. Prvá časť práce popisuje teoretické východiská technickej analýzy a základné pojmy a princípy menového trhu Forex. Druhá časť je venovaná ...
 • Technická analýza 

  Spáčil, Přemysl
  Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj, optimalizaci a testování automatických obchodních systémů (AOS) s využitím technické analýzy. První část popisuje především teoretická východiska a poté následuje praktická část ...
 • Tvorba automatických obchodních systémů pomocí genetických algoritmů 

  Grega, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou využití genetických algoritmů v procesu vývoje automatických obchodních systémů. Dúraz je kladen na testovaní robustnosti vytvořených modelů, ich praktickou aplikovatelnost na ...
 • Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě 

  Čermáková, Veronika
  Diplomová práce analyzuje logistickou koncepci ve společnosti Autoexpres CZ, s. r. o. Skládá se z teoretického východiska práce a analýzy současné situace firmy. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé pojmy logistiky. ...
 • Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě 

  Koc, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na tvorbu logistické koncepce dopravní zdravotní služby Nemocnice Znojmo. Obsahuje teoretickou část popisující logistiku, analyzuje současnou situaci podniku a dále jsou v práci uvedeny změny, ...
 • Tvorba rozvrhování výroby s realizací výrobního layoutu 

  Šopor, Tomáš
  Diplomová práca sa zameriava na tvorbu systému rozvrhovania výrobných procesov a operátorov na linke pre výrobu tepelných čerpadiel v spoločnosti Daikin Device Czech Republic, spojeného s realizáciou zmeny priestorového ...
 • Tvorba skladového systému ve vybrané firmě 

  Janíček, Jiří
  Tato Diplomová práce je rozšíření mé předešlé Bakalářské práce, hodnotí logistický rámec a implementaci skladového systému ve společnosti DHL Supply Chain s.r.o. a jeho zákazníka Gross. Klade důraz na procesy a jejich ...
 • Uplatnění marketingu v řízení firem 

  Kristiánová, Nikol
  Předmětem předložené diplomové práce „Uplatnění marketingu v řízení firem“ je analýza současné situace trhu, kde působí společnost ABC, a na základě této analýzy vytvoření marketingového plánu. Teoretická část je věnována ...
 • Uplatnění marketingu v řízení sportovního klubu 

  Chovanec, Marek
  Cílem této diplomové práce je navržení marketingové strategie ve vybrané firmě – sportovním klubu HC Oceláři Třinec. Během řešení problému jsem definoval několik dílčích cílů. Prvním je zpracování analýzy společnosti z ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Kočárek, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti Lázní Hodonín. Dílčí cíl pak představuje predikci návštěvnosti lázeňského zařízení. V teoretické části se seznámíme se základními pojmy týkající ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Matuškovič, Marián
  Táto diplomová práca sa venuje uplatneniu štatistických metód pri spracovaní dát. V prvej časti diplomovej práce sú popísané teoretické východiská, ktoré sú základom praktickej časti. Ďalšia časť popisuje štatistickú a ...
 • Účetní a daňové aspekty řízení územních samosprávných celků 

  Kupková, Petra
  Diplomová práce se zabývá účetní a daňovou problematikou územních samosprávných celků, za účelem vytvoření metodických postupů a pokynů, na základě praktického příkladu ve vybrané obci. Územní samosprávný celek je představen ...
 • Vícekriteriální optimalizace podniku pomocí trendu 

  Přichystalová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou vlivu potického rizika na investiční rozhodo-vání při investicích do velkých investičních celků. Neúspěch investorů v oblasti velkých investičních celků je z drtivé většiny způsoben ...
 • Vliv moderních technologií v logistice a uplatnění ve společnosti 

  Pelc, Roman
  Diplomová práce „Vliv moderních technologií v logistice a uplatnění ve společnosti“ je zaměřena na analýzu vlivu moderních technologií v logistice a uplatnění ve společnosti DHL. Cílem práce je analýza uplatnění autonomních ...
 • Vliv změn občanského zákoníku a jejich daňový dopad na neziskové organizace 

  Librová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá transformací občanského sdružení do jedné z nově vzniklých právních forem, které zavádí nový občanský zákoník. Pro účely rozhodnutí, kterou z právních forem zvolit, je nutné provést analýzy ...
 • Vnitropodnikové směrnice v Quaprotek Manufakturing, k.s 

  Doležalová, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti Quaprotek Manufakturing, k. s. V první části se budu věnovat teoretickým východiskům vnitropodnikových směrnic a v rámci toho vysvětlím základní pojmy. V ...
 • Vyhodnocení klíčových zahraničních trhů pro výběr dodavatelů ve společnosti. Škoda Auto 

  Kabáč, Ľudovít
  Diplomová práce se zaobírá problematikou hodnocení klíčových zahraničních trhů pro možnosti nákupu a zásobování ve společnosti ŠKODA Auto, a. s. Analyzuje vnější a vnitřní prostředí vybrané společnosti a vyhodnocuje současné ...
 • Vytvoření investičního portfolia na základě fundamentální analýzy akcií 

  Link, Radovan
  Předmětem diplomové práce je vytvoření investičního portfolia na základě fundamentální analýzy akcií, která se považuje za jednu z nejčastěji používaných metod při ohodnocování cenných papírů. Teoretická část diplomové ...
 • Využití automatických obchodních systémů na komoditních trzích 

  Herich, Martin
  Diplomová práca sa zameriava na využite automatizácie obchodovania s komoditami pomocou automatických obchodných systémov – expert advisors. Práca popisuje teoretické základy komoditných trhov a princípy obchodovania, ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Kratochvílová, Marcela
  Tato diplomová práce pracuje s controllingem ve společnosti Skanska, a.s. Konkrétně se zabývá sestavením finančního plánu pro roky 2014-2018. Teoretická část vymezuje základní pojmy zabývající se controllingem a plánováním ...