Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský plán pro založení svatebního salónu 

    Čapková, Martina
    Diplomová práce se zabývá založením reálného podnikatelského záměru v oblasti služeb. Konkrétně se jedná o služby svatebního salónu. V podnikatelském plánu jsou obsažena všechna důležitá kritéria pro založení tohoto druhu ...