Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

    Čecháková, Tereza
    Diplomová práce se zabývá návrhem modelů, které umožňují vyhodnotit jednotlivé dodavatele nabízející plastová okna. Navrhnutý model využívá k hodnocení fuzzy logiku a slouží po podporu rozhodování. Model lze s drobnými ...