Now showing items 1-1 of 1

  • Rozvoj obchodních aktivit společnosti CDV, v. v. i 

    Adamjaková, Monika
    Obsahom tejto diplomovej práce je návrh rozvoja obchodných aktivít pre Centrum dopravního výzkumu v.v.i.. Práca je rozčlenená do štyroch častí. Prvá časť sa zaoberá vymedzením problému a vytýčením hlavného a vedľajšieho ...