Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start Plus 

    Alexa, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Javořice, a.s. Společnost je hodnocena pomocí vícekriteriálního modelu START PLUS. Díky tomuto modelu mohly být odhaleny silné stránky společnosti a oblasti pro ...