Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení hodnoty podniku 

    Andrýsková, Jana
    Tato diplomová práce se věnuje stanovení hodnoty vybrané společnosti pomocí výnosových metod, konkrétně metodou ekonomické přidané hodnoty a diskontovaného cash flow. Práce se v teoretické části zabývá popisem postupu ...