• Analýza motivace zaměstnanců a návrhy jejího zlepšení 

    Novotná, Aneta
    Diplomová práce se zabývá motivací a odměňováním zaměstnanců ve firmě Erste Group Shared Services, spol. s.r.o. Na základě získaných informací je analyzována současná situace ve společnosti. Pomocí dotazníkového šetření ...