Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

    Appl, Radek
    Cílem mé práce je sestavení podnikatelského plánu na rozšíření konkrétní malé společnosti v návaznosti na jeho aktuální stav, možný budoucí růst a další rozvoj. V první části mé práce se zaměřím na dostupné zlepšovací ...
  • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

    Appl, Radek
    Cílem mé práce je sestavení podnikatelského plánu na rozšíření konkrétní malé společnosti MONTIX, a.s. v návaznosti na její aktuální stav, možný budoucí růst a další rozvoj. V první části mé práce se zaměřím na cíle práce ...