Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr - rozšíření firmy 

    Bábíková, Markéta
    Práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na rozšíření služeb podniku provozující restauraci. Analytická a návrhová část tematicky vychází z části teoretické, jejíž součástí je popis sestavení podnikatelského plánu ...