Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení hodnoty podniku 

    Valčíková, Kateřina
    Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku PROSEC s.r.o. Výsledky dílčích analýz a odhad finanční hodnoty bude sloužit pro potřeby vrcholového managementu společnosti. Společnost již několik let úspěšně funguje ...