Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingového mixu pro komplexní zábavní služby 

    Bachurek, Ondřej
    Předmětem této diplomové práce je definování jednotlivých nástrojů marketingového a komunikačního mixu. Dále se práce zabývá analýzou jejich současného stavu v rámci zábavních služeb. Výsledkem práce je pak návrh na zlepšení ...