Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení klienta banky 

    Richtrová, Kateřina
    Diplomová práce se zabývá možností využití nástrojů umělé inteligence jako prostředku pro podporu manažerského rozhodování v podniku. Práce obsahuje návrh modelu fuzzy logiky v MS Excel a MATLAB jako nástroje pro hodnocení ...